Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Pogranicze bezpieczne dla seniorów" – współpraca polskiej i niemieckiej policji

Data publikacji 22.01.2021

Wczoraj odbyło się spotkanie robocze w ramach programu unijnego INTERREG i realizacji projektu „Pogranicze bezpieczne dla seniorów”. Odbyło się ono online z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z panującą pandemią. Uczestniczyli w nim przedstawiciele policji polskiej i niemieckiej. Ustalono najważniejsze punkty projektu i szczegóły szkoleń dla funkcjonariuszy, a następnie dla seniorów w obu krajach.

W dniu 21 stycznia br. odbyło się spotkanie robocze uczestników projektu „Pogranicze bezpieczne dla seniorów” w ramach programu unijnego INTERREG. Uczestniczyli w nim policjanci z Polski i Niemiec. Spotkanie odbyło się online z zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z panującą pandemią.

Podczas spotkania ustalono szczegóły projektu, omówione zostały zapotrzebowania obu stron oraz przedyskutowano problemy, jakie dotyczą seniorów w Niemczech i w Polsce. Zaproponowano akcję promocyjną, tematykę szkoleń oraz zaangażowanie innych instytucji w pomoc w dotarciu do osób starszych.

Program zawiera planowane szkolenia dla policjantów z Polski i Niemiec w zakresie przeprowadzania skutecznych akcji prewencyjnych dla seniorów dotyczących przestępstw popełnianych w tej grupie społecznej, a w szczególności oszustw metodą tzw. na wnuczka czy na policjanta.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zorganizowanie warsztatów uświadamiających dla seniorów z całego Dolnego Śląska.

(KWP we Wrocławiu/js) 

Powrót na górę strony