Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne szkolenie policjantów ze STORAT-em

Data publikacji 24.01.2021

Stowarzyszenie STORAT już od kilkunastu lat wspiera Podkarpacką Policję podczas akcji poszukiwawczych. Wiele tych działań zakończyło się sukcesem, odnaleziono osoby zaginione. Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Komedą Wojewódzką Policji w Rzeszowie, a Stowarzyszeniem Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT możliwe było rozpoczęcie procesu szkolenia policjantów. Jego celem jest właściwe przygotowanie do przeprowadzenia działań poszukiwawczych na otwartym terenie, przy wykorzystaniu urządzeń nawigujących Garmin GPSmap oraz umiejętność posługiwania się oprogramowaniem Garmin Basecamp.

Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy komendą wojewódzką w Rzeszowie, a Stowarzyszeniem Cywilnych Zespołów Ratowniczych z psami STORAT, w miniony poniedziałek przeprowadzono pierwszy etap szkolenia dla funkcjonariuszy. Wzięli w nim udział policjanci z oddziału prewencji i wydziału kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

W trakcie szkolenia, Andrzej Nosiadek - prezes Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT, zaprezentował podstawy terenoznawstwa i topografii terenu, czytania map oraz posługiwania się sprzętem typu GPS oraz kompasem. Następnie Damian Gałka, który w Stowarzyszeniu jest nawigatorem, zaprezentował obsługę oprogramowania służącego między innymi do przygotowania akcji poszukiwawczej w terenie poprzez odpowiednie zaprogramowanie urządzeń nawigacyjnych.

Głównym celem szkolenia jest właściwe przygotowanie do przeprowadzenie działań poszukiwawczych na otwartym terenie, przy wykorzystaniu urządzeń nawigujących będących na wyposażeniu "szybkich trójek" (metoda opracowana przez podhalańską grupę GOPR) oraz wytyczenie sektorów wytypowanego do przeszukania obszaru. W dalszym etapie przewidziane jest przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w terenie. Będzie to symulujące przeprowadzenie realnej akcji poszukiwawczej.

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia, podkarpaccy policjanci wezmą też udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT. Pod okiem  profesjonalistów, w ramach tzw. nocnych akcji pozorowanych, funkcjonariusze będą się szkolić w działaniach poszukiwawczych.

Szkolenia organizowane są raz w miesiącu, na terenie powiatu rzeszowskiego. Biorą w niej udział obecni i przyszli członkowie Stowarzyszenia. Dzięki doskonaleniu już nabytych umiejętności, ratownicze grupy STORAT-u, utrzymują swoje kwalifikacje na najwyższym poziomie.

  • Uczestnicy szkolenia - policjanci i ratownicy STORAT na auli Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Policjanci i ratownik STORAT stoją wokół stolika, dwóch siedzi przy nim.
  • Uczestnicy szkolenia - policjanci i ratownicy STORAT na auli Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Policjant i ratownik siedzą przy stoliku.
  • Uczestnicy szkolenia - policjanci i ratownicy STORAT na auli Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie.
Powrót na górę strony