Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pomagają i służą - podziękowanie dla dzielnicowego z lubińskiej komendy

Data publikacji 03.02.2021

„Chciałam wyrazić podziękowania oraz ogromne uznanie za profesjonalizm, skuteczność, uprzejmość, takt i empatię (…)” to tylko fragment podziękowań od mieszkanki Lubina, jakie wpłynęły do Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie za działania podejmowane przez dzielnicowego st. sierż. Łukasza Mosiołka. Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, to osoba dobrze znająca swój teren i ludzi tam zamieszkujących. Dlatego najważniejsze wyróżnienie jego pracy to podziękowania, które płyną od mieszkańców.

Zadania realizowane przez dzielnicowych są niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli. O dzielnicowych zwykło się mówić, że są to policjanci pierwszego kontaktu. Nie bez przyczyny, bowiem stanowią oni ważne ogniwo między Policją i społeczeństwem. Rolą dzielnicowego jest bowiem dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności w rejonie, w którym pracuje. Zadania, które podejmuje dzielnicowy są trudne, styka się on z różnymi zjawiskami takimi jak przemoc w rodzinie, konflikty sąsiedzkie, alkoholizm, żebractwo, bezrobocie, narkomania, włamania i kradzieże, niszczenie mienia itp.

Do Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie wpłynął niedawno list, w którym jedna z mieszkanek miasta, wyraziła podziękowanie oraz ogromne uznanie za skuteczną pomoc i wsparcie, które dzielnicowy starszy sierżant Łukasz Mosiołek udzielił kobiecie w bardzo ciężkim momencie jej życia. Jak napisała lubinianka w liście skierowanym do szefowej lubińskich policjantów, dzięki postawie tego policjanta, teraz może spokojnie spać, bezpiecznie pracować i żyć bez napięcia.

Policjant wykazał wielką empatię i zrozumienie, a jego postawa doprowadziła do szybkiego zatrzymania byłego partnera kobiety, który notorycznie lekceważył zakaz sądowego zbliżania się do niej oraz zakaz kontaktowania się z nią, nachodząc ją i jej bliskich, grożąc i szykanując.

podkom. Wojciech Jabłoński
Źródło: KPP w Lubinie

Powrót na górę strony