Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań jednym z nas !

Data publikacji 10.03.2021

10 marca 2021 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 70 nowo przyjętych policjantów. To pierwszy nabór do służby w łódzkim garnizonie policji w 2021 roku. Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach policji naszego garnizonu. Na rok 2021 zaplanowano sześć terminów przyjęć. Dołącz do Nas! Nie zwlekaj! Złóż dokumenty do służby już dziś! Znajdziesz je na naszej stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce "Rekrutacja".

W uroczystości na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina udział wzięli I Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, przewodniczący NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer oraz przedstawiciele kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji.

Rotę ślubowania wypowiedziało 70 nowo przyjętych funkcjonariuszy w tym 52 policjantów i 18 policjantek.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi  nadinsp. Sławomir Litwin.  

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Przed Nami kolejne nabory:

-20 kwietnia 2021 r.

-13 lipca 2021 r.

-15 września 2021 r.

-3 listopada 2021 r.

-30 grudnia 2021 r.

Zostań Łódzkim Policjantem

Nie zwlekaj! Złóż dokumenty do służby już dziś!

Niezbędne dokumenty , które musisz złożyć znajdziesz  na naszej stronie internetowej lodzka.policja.gov.pl w zakładce "Rekrutacja".

Następnie wyślij je pocztą lub włóż do specjalnie przygotowanej w tym celu skrzynki doborowej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Masz pytania?

Skontaktuj się z Nami pod nr tel.

47 841 13-65 / 22-18

lub napisz:

promocjakwp@ld.policja.gov.pl

dobor@ld.policja.gov.pl

Informacji udzielamy również bezpośrednio przez Nasz fanpage.

  • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w Łodzi, uroczystość ślubowania, dowódca uroczystości składa meldunek komendantowi
  • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w Łodzi, uroczystość ślubowania, nowi policjanci stoją w szyku
  • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w Łodzi, uroczystość ślubowania, kadra kierownicza z komendantem wojewódzkim policji w łodzi
  • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w Łodzi, uroczystość ślubowania, poczet sztandarowy komendy wojewódzkiej policji w łodzi
  • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w Łodzi, uroczystość ślubowania, komendant wojewódzki czyta rotę ślubowania
  • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w Łodzi, uroczystość ślubowania, nowi policjanci składają ślubowanie
  • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w Łodzi, uroczystość ślubowania, komendant uściskiem dłoni wita w szeregach policji nową funkcjonariuszkę
  • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w Łodzi, uroczystość ślubowania, komendant przemawia do nowo przyjętych policjantów
Powrót na górę strony