Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Krajobraz cyberprzestępczości w dobie COVID- 19”

Data publikacji 18.03.2021

Instytut Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji zorganizował w dniu 17 marca br. międzynarodową konferencję online pt. „Krajobraz cyberprzestępczości w dobie Covid-19”.

plakat konferencji zawierający tytuł oraz datę konferencji w języku polskim i angielskim

Cyberprzestępczość jest stosunkowo nową i niezwykle szybko rozwijającą się formą przestępczości. W związku z nieustannym rozwojem technik cyfrowych i telekomunikacyjnych, zmienia się również cyberprzestępczość, coraz bardziej obecna w naszym życiu. Pandemia Covid-19 wymusiła na nas określone zachowania. Praca zdalna z wykorzystaniem sieci i komputerów, płatności mobilne preferowane przy zakupach w sklepach, wzrost handlu prowadzony w Internecie.

Otwarcia konferencji dokonała Pani Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dr hab. Iwona Klonowska. Przywitała gości oraz skierowała podziękowania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego za objęcie konferencji patronatem jak również Dyrektora Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego Pana Wojciecha Pawlaka. Funkcję przewodniczącego komitetu honorowego objął Komendant Główny Policji.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele uczelni zagranicznych  z Ukrainy, Francji i Stanów Zjednoczonych jak również polskich ośrodków naukowych m.in. Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej oraz przedstawiciele administracji rządowej, którzy poruszyli kwestię monitorowania zagrożeń w Internecie, pozyskiwania, zabezpieczania, analizowania dowodów cyfrowych oraz współpracę publiczno-prywatną w zwalczaniu cyberprzestępczości.

Na zakończenie konferencji Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dr Andrzej Żyliński, podziękował członkom komitetu naukowego, członkom komitetu organizacyjnego i wszystkim prelegentom, dzięki którym konferencja stała na najwyższym poziomie merytorycznym.

Konferencja została zorganizowana we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Komisją Nadzoru Finansowego, Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Akademią Marynarki Wojennej, Akademią Sztuki Wojennej, Biurem do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz z przedstawicielami: Law and Public Safety Studies (JLPSS) Lewis University, Romeoville, IL, Computer and Mathematical Sciences Department Lewis University.

(WSPol w Szczytnie/ mw)

  • Umundurowany policjant stoi za mównicą i przemawia
  • Umundurowana policjantka - Komendant-Rektor WSPol stoi za mównicą i przemawia
  • Ekran laptopa z wideokonferencją
  • Komendant-Rektor WSPol siedzi przy stole, obok widoczne są ustawione na stole miniaturowe flagi krajów
Powrót na górę strony