Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XXXII Rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Data publikacji 22.03.2021

17 marca 2021 r. Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przeprowadził kolejną rotację Jednostki Specjalnej Polskiej Policji pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX Kosowo). W tym dniu policjanci XXXII rotacji JSPP zastąpili wracających do kraju po zakończeniu delegowania funkcjonariuszy XXXI rotacji JSPP. Obecna zmiana JSPP składa się ze 105 policjantów, wyselekcjonowanych podczas wieloetapowego procesu naboru i przeszkolonych w zakresie realizacji zadań w ramach kontyngentów policyjnych.

logo XXXII Rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Podczas szkolenia przygotowującego do służby poza granicami kraju szczególny nacisk położono na uwzględnienie specyfiki miejsca pełnienia służby, a także rodzaj zadań mandatowych misji wykonywanych przez funkcjonariuszy JSPP na terytorium Kosowa.

Z uwagi na panujący stan epidemiczny i związane z nim ograniczenia, proces szkolenia i wymiany obu rotacji został przeprowadzony w zgodzie z przepisami obowiązującego reżimu sanitarnego.  

Do zadań Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Kosowie należy m.in. pomoc we wzmacnianiu wieloetnicznych służb porządku publicznego oraz wspomaganie miejscowych organów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania prawa. Policjanci Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie wykonują zadania zgodne z obowiązującym mandatem misji EULEX, do których należą między innymi:

  • pomoc Policji lokalnej w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez patrolowanie rejonów o wysokim stopniu zagrożenia;
  • konwojowanie przedstawicieli mniejszości etnicznych;  
  • zabezpieczanie procesów sądowych o podwyższonym ryzyku;
  • w przypadku występowania zamieszek o podłożu etnicznym przywracanie porządku w formule pododdziału zwartego Policji;
  • dokonywanie zatrzymań osób podejrzanych o zbrodnie wojenne, które zostały popełnione w czasie trwania konfliktu kosowskiego.

W skład Polskiego Kontyngentu Policyjnego misji EULEX w Kosowie, oprócz kolejnych rotacji JSPP, wchodzą także tzw. eksperci policyjni. Są to funkcjonariusze polskiej Policji posiadający szczególną wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane na specjalistycznych stanowiskach w poszczególnych komórkach misji. Najlepsi spośród funkcjonariuszy wyselekcjonowanych, przeszkolonych i przygotowanych przez Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP, są zgłaszani do konkursów na stanowiska eksperckie ogłaszane cyklicznie przez misje. Po przejściu procedury kwalifikacji w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i zwycięstwie w konkursie, do którego kandydują również funkcjonariusze z innych krajów europejskich, polscy policjanci pełnią służbę na samodzielnych stanowiskach misji odpowiadających ich kwalifikacjom. Warto zaznaczyć, że Zastępca Szefa Misji EULEX w Kosowie to również polski policjant insp. Cezary Luba.

Polscy policjanci stanowią największą liczebnie grupę narodową wchodzącą w skład misji EULEX. Za profesjonalizm, zaangażowanie i bezstronność, polscy policjanci są oceniani wysoko nie tylko przez władze misji. Ponad dwudziestoletnia obecność polskiej Policji w Kosowie i jej działania na rzecz bezpieczeństwa jego mieszkańców, przekłada się również na uznanie wśród społeczeństwa kosowskiego, bez względu na narodowość.

(BMWP KGP)

Powrót na górę strony