Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sześć osób zatrzymanych podczas nielegalnego zgromadzenia w Głogowie

Data publikacji 12.04.2021

Na terenie Głogowa odbyło się nielegalne zgromadzenie, podczas którego jego uczestnicy ignorowali obowiązujące obostrzenia związane z panującą w całym kraju pandemią koronawirusa. Policjanci dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, monitorowali to wydarzenie. Podczas działań mundurowi zatrzymali łącznie sześć osób, z czego trzy w związku z przestępstwami narkotykowymi, dwóch mężczyzn zostało z kolei zatrzymanych w związku ze znieważeniem funkcjonariusza, a jedna w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej policjanta i stosowaniem przemocy w celu zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania prawnej czynności służbowej.Prezentowany zapis z kamery policyjnej przedstawia to, co działo się tuż przed zatrzymaniem tych trzech osób.

Wobec 101 osób podjęto decyzję o skierowaniu wniosków o ukaranie do sądu w związku z niestosowaniem się do zasad reżimu sanitarnego, a na 32 osoby funkcjonariusze nałożyli mandaty karne. Podczas działań mundurowi zatrzymali również sześć osób. Trzy z nich poniosą odpowiedzialność karną w związku z przestępstwami narkotykowymi. Kolejne trzy zostały zatrzymane po tym, jak policjanci biorący udział w zabezpieczeniu zostali skierowani w okolicę Pl. Konstytucji 3 Maja, gdzie miało dojść do naruszenia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Funkcjonariusze zastali tam grupę osób, wśród których znajdowała się kobieta, niereagująca na wezwania wskazujące na konieczność opuszczenia miejsca zdarzenia. W trakcie podejmowanej interwencji kierowała ona w stronę policjanta wulgarne i agresywne słowa. Towarzyszyło jej dwóch mężczyzn, którzy wykazywali się prowokacyjnym zachowaniem, markując próbę doprowadzenia do konfrontacji z policjantami, a w konsekwencji znieważając ich słowami uważanymi powszechnie za obelżywe. W trakcie prowadzonych działań protestująca z kolei szarpała jednego z policjantów za mundur. Funkcjonariusz ostrzegł, że użyje środków przymusu bezpośredniego. To ostrzeżenie nie zmieniło zachowania podejrzanej. Na podstawie art. 11 pkt 1 Ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej policjant podjął decyzję o użyciu pałki służbowej w celu wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez niego wcześniej poleceniem, zadając jedno uderzenie w kierunku umięśnionej części ciała. Uderzenie zamortyzowane zostało przez torebkę protestującej. Następnie funkcjonariusz obezwładnił ją i zatrzymał. Zatrzymana nie ustawała w kierowaniu agresji słownej również w trakcie doprowadzania do radiowozu. Cała trójka podejrzana jest o znieważenie funkcjonariuszy publicznych. Dodatkowo zatrzymana kobieta podejrzana jest o to, że działając w celu zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania czynności służbowej polegającej na jej zatrzymaniu, szarpała za mundur oraz odpychała go, a także naruszała nietykalność cielesną.

W związku z użyciem środków przymusu bezpośredniego zatrzymani zostali przebadani na okoliczność posiadania obrażeń. Przeprowadzone badanie nie wskazało u nich obrażeń.

Jak się okazało w trakcie dalszych czynności, zarówno zatrzymana podejrzana, jak również jeden z zatrzymanych wspólnie z nią mężczyzn w przeszłości byli już notowani za znieważenie funkcjonariusza publicznego oraz stosowanie gróźb karalnych i uszkodzenie mienia. Zatrzymana ma na swoim koncie także udział w bójce, natomiast zatrzymany mężczyzna kradzież, wymuszenie rozbójnicze oraz spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu.

Działania prowadzone przez funkcjonariuszy rejestrowane były przez policyjne kamery. Jedna z nich nagrała przebieg wydarzeń mających miejsce tuż przed zatrzymaniem trojga protestujących, na którym widać między innymi prowokacyjne zachowanie mężczyzn, jak i słychać artykułowaną przez podejrzaną agresję słowną w kierunku policjanta.

Jak w każdym przypadku użycia środków przymusu bezpośredniego, również i w tym przebieg całej sytuacji jest obecnie drobiazgowo analizowany.

(KWP we Wrocławiu/mw)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 38.77 MB)

Powrót na górę strony