Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie konferencji SKNK pt. „Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępczościna tle seksualnym”

Data publikacji 23.04.2021

W dniach 21-22 kwietnia 2021 r. Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową e-CRIME SCENE „Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępczości na tle seksualnym”. W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 600 osób reprezentujących największe ośrodki naukowe z całej Polski.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa e-CRIME SCENE „Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępczości na tle seksualnym” za nami. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W gremium Komitetu Honorowego zasiedli Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pani insp. dr hab. Iwona Klonowska, która objęła funkcję przewodniczącego, Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pan insp. dr Andrzej Żyliński, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Pan insp. dr n. med. Radosław Juźwiak i Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie – Pan mł. insp. Mariusz Kopczyński.

W konferencji udział wzięło około 600 osób, reprezentujących ponad 80 ośrodków naukowych z całej Polski, w tym m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

W przedsięwzięciu uczestniczyli również funkcjonariusze Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych Policji, przedstawiciele Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie, pracownicy sądów, prokuratur, biur detektywistycznych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z zakresu prawa, kryminalistyki, kryminologii oraz nauk pokrewnych m.in.: dr hab. inż. Renata Włodarczyk – profesor Szczecińskiej Wyższej Szkoły Collegium Balticum, mł. insp. dr Kornelia Stępień – adiunkt Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,  nadkom. dr inż. Magdalena Jabłońska-Milczarek – starszy specjalista Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mgr Kacper Choromański – Pracownik Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwszy blok obejmował prawnokarną analizę zabójstwa z lubieżności i czynów przeciwko wolności seksualnej ujętych w XXV rozdziale kodeksu karnego. Drugi moduł nawiązywał do kryminologicznej oceny zjawiska przestępczości na tle seksualnym, w tym charakterystyki sprawców i ofiar przestępstw, a także procesu określania portretu psychologicznego tychże osób na podstawie dostępnych danych. Z kolei w trzecim panelu prelegenci zaprezentowali wystąpienia poświęcone kryminalistyce, w tym m.in. sposobom zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu przestępstwa i ich znaczeniu w postępowaniu karnym.

Po dyskusji przyszedł czas na podsumowanie konkursu na najlepszy abstrakt tematyczny oraz zamknięcie konferencji, czego dokonała Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pani mł. insp. dr Agnieszka Choromańska. Nadesłane abstrakty były oceniane pod względem: zgodności tematyki z przedmiotem konferencji, poprawności merytorycznej, aktualności i innowacyjności, a także oryginalności podejścia do tematu. Wyróżnieni zostali: mgr Karolina Zajdel (1. miejsce), Piotr Grab (2. miejsce), Roksana Rutkowska (3. miejsce ex aequo), post. mgr Katarzyna Król (3. miejsce ex aequo) i post. mgr Damian Gładek (3. miejsce ex aequo). Pani Dziekan podziękowała wszystkim osobom, które wniosły wkład w przedmiotowe wydarzenie, członkom Komitetu Honorowego, Naukowego i organizacyjnego oraz prelegentom, którzy zaprezentowali wartościowe i istotne tematy, dzięki którym konferencja stała na wysokim poziomie merytorycznym.

(WSPol w Szczytnie/ mw)

  • Umundurowani policjanci przed kamerą
  • Umundurowani policjanci pozują do zdjęcia
  • Umundurowana policjantka przed kamerą
  • Umundurowany policjant przemawia
  • Umundurowana dziekan przemawia
Powrót na górę strony