Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oddali hołd policjantom zamordowanym przez NKWD wiosną 1940 r.

Data publikacji 23.04.2021

Dzisiaj przed Grobem Policjanta Polskiego na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyło się uroczyste złożenie wieńca z okazji 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Z uwagi na sytuację epidemiczną tegoroczna uroczystość była obchodzona skromniej niż w minionych latach. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji, przedstawiciele Zarządu NSZZP w Katowicach oraz Kierownictwo katowickiego Zarządu CBŚP oddali hołd kilku tysiącom policjantów zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku.

Wiosną 1940 roku sowieckie NKWD wymordowało tysiące polskich jeńców wojennych, wziętych do niewoli w wyniku agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku. Wcześniej byli oni więzieni w trzech Obozach Specjalnych NKWD - Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku oraz w więzieniach i obozach NKWD na terenie Zachodniej Białorusi i Ukrainy.

Historycy szacują liczbę ofiar zbrodni na co najmniej 21 768 obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej, określanej dziś mianem „Zbrodni Katyńskiej”. Najbardziej poszkodowana grupa zawodowa w ramach tej zbrodni to polscy policjanci - funkcjonariusze Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, których prochy spoczywają na Polskich Cmentarzach Wojennych w Miednoje (Rosja), Bykowni k. Kijowa (Ukraina) oraz Cmentarzu Komunalnym we Włodzimierzu Wołyńskim (Ukraina). Związek Sowiecki do zbrodni katyńskiej przyznał się dopiero 13 kwietnia 1990 roku. Wówczas to w komunikacie rządowej agencji TASS oficjalnie potwierdzono, że polscy jeńcy wojenni zostali rozstrzelani wiosną 1940 roku przez NKWD. Przypadający 13 kwietnia Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został uchwalony 14 listopada 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku.

Z tej okazji co roku w kwietniu przy Grobie Policjanta Polskiego w KWP w Katowicach odbywają się ogólnopolskie uroczystości z udziałem przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., władz oraz instytucji państwowych i samorządowych, kierownictwa polskiej Policji, kadry kierowniczej garnizonu śląskiego, zaproszonych służb mundurowych, duchowieństwa, stowarzyszeń, fundacji oraz młodzieży szkolnej. Uroczyste obchody upamiętniają historię tragicznych losów policjantów II RP i są wyrazem składanego przez uczestników uroczystości hołdu ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną, tegoroczne obchody miały symboliczny charakter i były podzielone na 3 tury oraz wzięła w nich udział mniejsza liczba uczestników. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka oraz Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji nadkom. Barcin Budzich złożyli wieniec przed Grobem Policjanta Polskiego. Następnie minutą ciszy uczcili pamięć zamordowanych policjantów. Hołd zamordowanym policjantom oddali także: przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego — Przewodniczący Michał Szczęśniak oraz Wiceprzewodniczący Maciej Dziergas, a także Kierownictwo Zarządu w Katowicach CBŚP — Naczelnik insp. Łukasz Fołta oraz jego Zastępca ml. insp. Michał Pudło.

Posterunek honorowy oraz poczet sztandarowy wystawili policjanci Kompanii Honorowej z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Uroczystą oprawę zapewnili także trębacz i werblista z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 • Zdjęcie kolorowe. Widoczna pamiątkowa tablica z napisem "Grób Policjanta Polskiego w Katowicach"
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny krzyz oraz flaga polska
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundrowani policjanci przez Grobem Policjanta Polskiego na terenie KWP w Katowicach, w tym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundrowani policjanci i cywilna uczestniczka uroczystości przez Grobem Policjanta Polskiego na terenie KWP w Katowicach, w tym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundrowani policjanci przez Grobem Policjanta Polskiego na terenie KWP w Katowicach, w tym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundrowani policjanci - poczet sztandarowy ze sztandarem KWP w Katowicach
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundrowani policjanci przez Grobem Policjanta Polskiego na terenie KWP w Katowicach, w tym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni policyjni kapelani oraz cywilna uczestniczka uroczystości przez Grobem Policjanta Polskiego na terenie KWP w Katowicach
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny fragment Grobu Policjanta Polskiego, zapalony znicz oraz część wieńca kwiatów
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny umunudrowany policjant z warty honorowej oraz fragment Grobu Policjanta Polskiego
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundrowani policjanci przez Grobem Policjanta Polskiego na terenie KWP w Katowicach
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundrowani policjanci przez Grobem Policjanta Polskiego na terenie KWP w Katowicach
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny fragment Grobu Policjanta Polskiego, zapalony znicz oraz część wieńców kwiatów
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundrowani policjanci przez Grobem Policjanta Polskiego na terenie KWP w Katowicach
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundrowani policjanci - poczet sztandarowy ze sztandarem KWP w Katowicach oraz werblista i trębacz policyjny
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundrowani policjanci przez Grobem Policjanta Polskiego na terenie KWP w Katowicach
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni umundrowani policjanci przez Grobem Policjanta Polskiego na terenie KWP w Katowicach
 • Zdjęcie czarno-białe. Widocze tablice z imionami i nazwiskami oraz wiekiem policjantów zamordowanych przez NKWD
 • Zdjęcie czarno-białe. Widocze tablice z imionami i nazwiskami oraz wiekiem policjantów zamordowanych przez NKWD
 • Zdjęcie czarno-białe. Widoczny fragment Grobu Policjanta Polskiego, zapalony znicz oraz część wieńca kwiatów
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczny krzyż obok Grobu Policjanta Polskiego na terenie KWP w Katowicach
Powrót na górę strony