Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

CPT ABW otworzyło portal e-learningowy

Data publikacji 06.05.2021

Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach realizacji projektu unijnego PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) uruchomiło portal e-learningowy zawierający kurs z zakresu prewencji terrorystycznej. Celem portalu i kursu jest podniesienie świadomości antyterrorystycznej funkcjonariuszy i urzędników administracji publicznej. Z portalem e-learningowym można zapoznać się pod adresem: https://learning.tpcoe.gov.pl.

Na portalu znajdują się filmy edukacyjne oraz kurs z zakresu prewencji terrorystycznej, przygotowane w oparciu o wiedzę ekspercką funkcjonariuszy Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wymianę informacji z partnerskimi służbami specjalnymi. Organizowane przez Centrum spotkania i konsultacje na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym przyczyniły się do wypracowania programu szkolenia z zakresu prewencji terrorystycznej, który został następnie przystosowany do prowadzenia szkoleń w formule e-learningowej.

Celem portalu i kursu jest podniesienie świadomości antyterrorystycznej funkcjonariuszy i urzędników administracji publicznej. W skład grupy docelowej wchodzą: MSWiA, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Urząd Pracy, Straż Pożarna, Krajowa Administracja Skarbowa, Służba Ochrony Państwa, Instytut Pamięci Narodowej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urząd Wojewódzki.

Portal e-learningowy będzie kolejnym instrumentem wykorzystywanym przez CPT ABW w celu przekazywania wiedzy dotyczącej profilaktyki terrorystycznej. Do tej pory Centrum przeszkoliło w tym zakresie już ponad 6300 funkcjonariuszy i urzędników administracji publicznej. Z kolei przygotowana przez CPT ABW kampania społeczna 4U!, która promuje sposób rekomendowanego zachowania w przypadku ataku terrorystycznego, na samym portalu YouTube osiągnęła już ponad 625 000 wyświetleń. Portal e-learningowy – szczególnie w warunkach pandemicznych – będzie stanowił optymalne narzędzie do dalszego prowadzenia szkoleń z zakresu prewencji terrorystycznej.

Jak uzyskać dostęp do kursu?

  • Dostęp do kursu możliwy jest po otrzymaniu loginu i hasła. CPT ABW przesyła dane logowania do urzędów i instytucji będących w grupie docelowej.
  • Osoby zatrudnione/pełniące służbę w instytucjach z grupy docelowej powinny zwrócić się do właściwej komórki do spraw kadrowych lub szkoleniowych w swoim miejscu zatrudnienia / pełnienia służby. W przypadku braku dostępnych loginów komórka lub osoba wyznaczona do kontaktów z CPT ABW w tym zakresie, wysyła informację o zapotrzebowaniu na daną ilość loginów.
  • Centrum nie przydziela dostępu do kursu w odpowiedzi na zapytania kierowane przez pojedyncze osoby drogą pisemną, telefoniczną lub mailową.
  • CPT ABW nie przydziela dostępu do kursu podmiotom państwowym i prywatnym nie będącym w grupie docelowej - chyba, że nawiązane zostanie formalne porozumienie w tej sprawie.

Kurs prewencji terrorystycznej

  • Kurs składa się z 5 modułów:

1. Radykalizacja
2. Rekomendowane zachowania w przypadku zagrożenia o charakterze terrorystycznym
3. Ratownictwo w warunkach zagrożenia
4. Cyberbezpieczeństwo
5. Komunikacja strategiczna, zabezpieczenie obiektów, alarmowanie i ewakuacja

  • W skład szkolenia wchodzi 7 filmów i 40 animacji.
  • Kurs zawiera elementy interaktywne.
  • Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym rozwiązaniu testu, Użytkownik otrzymuje Certyfikat - dostępny do pobrania w formacie PDF.

Portal współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Odwiedź stronę: https://tpcoe.gov.pl​​​ i dowiedz się więcej.

Więcej o procesie radykalizacji w ramach uruchomionego portalu e-learningowego https://learning.tpcoe.gov.pl

Zwiastuny materiałów filmowych z zakresu prewencji terrorystycznej zamieszczone na stronie CPT ABW, które stanowią część szkolenia na temat rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku radykalizacji. Zwiastuny są wprowadzeniem do szkolenia i są dostępne dla wszystkich użytkowników portalu:

Radykalizacja - Błędne kroki (zwiastun)

 

 

 

Radykalizacja - Podwójne życie (zwiastun)

 

 

Radykalizacja - Patrzę i nie widze (zwiastun)

 

 
Materiał filmowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

(Źródło: CPT ABW)

Powrót na górę strony