Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podwójna uroczystość

Data publikacji 20.05.2021

Dziś na terenie Skansenu Wsi Kieleckiej leżącego w dolinie Czarnej Nidy odbyła się podwójna uroczystość. Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta wzięli udział we wręczeniu prezydenckich medali „Za Długoletnią Służbę”. Była to również okazja by nagrodzić uczestników konkursu historycznego dotyczącego wiedzy o Policji.

Pierwsza część dzisiejszego spotkania, tradycyjnie rozpoczęła się meldunkiem złożonym przez dowódcę uroczystości Wojewodzie Świętokrzyskiemu Panu Zbigniewowi Koniuszowi. Wśród gości nie mogło zabraknąć Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosława Kalety, Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach podinsp. Jacka Grudnia, komendantów powiatowych, kadry kierowniczej, policjantów i uczestników konkursu. Wśród zaproszonych znalazła się także Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Pani Grażyna Szkonter.

Podczas apelu 16 policjantów i 3 pracowników wyróżniono prezydenckimi medalami „Za Długoletnią Służbę”. Dwa złote, jedenaście srebrnych i sześć brązowych medali wręczyli funkcjonariuszom Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz i szef świętokrzyskich policjantów nadinsp. dr Jarosław Kaleta.

Wojewoda Świętokrzyski gratulował wyróżnionym, zaznaczył, że codzienny trud podejmowanych obowiązków sprawia, że formacja jest dobrze odbierana przez społeczeństwo. Służba w Policji to wyzwania, ale i prestiż.

Generał również pogratulował swoim policjantom i pracownikom. Zaznaczył, że nie każdy otrzymuje takie wyróżnienie, co jest szczególnym dowodem wyjątkowości odznaczonych funkcjonariuszy. Szef świętokrzyskich policjantów wskazywał również na trud i wiele nowych obowiązków, z którymi radzimy sobie każdego dnia.

Drugim powodem dzisiejszego spotkania był konkurs historyczny, który odbył się pod koniec kwietnia. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Wojewoda Świętokrzyski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, przy współpracy ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem "Rodzina Policyjna 1939r.". Celem organizatorów było upowszechnienie wiedzy na temat historii Policji, podkreślenie roli tej formacji w kształtowaniu postaw patriotycznych oraz budowanie etosu służby opartego na autorytetach historycznych, takich jak patron świętokrzyskiej Policji  mjr Jan Piwnik „Ponury”. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą i refleksem, czas na udzielenie odpowiedzi był ograniczony. Pierwsza część konkursu dotyczyła historii kobiet w Policji. Druga obejmowała dzieje Polskiej Policji w latach 1919-1945. Ostatnia część zmagań to wiedza związana z mundurem i ceremoniałem policyjnym.

Cele przyświecające organizatorom to:

  • Propagowanie postaw prospołecznych i patriotycznych oraz popularyzacja historii i tradycji Policji w garnizonie świętokrzyskim
  • Upowszechnianie historii i tradycji Policji, budowanie tożsamości formacji i etosu służby wśród funkcjonariuszy, pracowników oraz młodzieży szkół średnich
  • Podniesienie poziomu wiedzy uczestników konkursu na temat patrona świętokrzyskiej Policji
  • Upowszechnianie wiedzy na temat ceremoniału policyjnego oraz jego roli w kreowaniu wizerunku Policji
  • Podkreślenie znaczenia historii Policji w kształtowaniu pozytywnych postaw wśród Policjantów i pracowników  Policji oraz młodzieży uczęszczającej do szkół średnich.

Wśród policjantów laureatami zostali:

 

I miejsce

mł. asp.

Monika Cichy

KPP Kazimierza Wielka

 

II miejsce

sierż. szt.

Paweł Kusiak

KPP Starachowice

 

III miejsce

st. asp.

Grzegorz Kazuń

KP I Kielce

 

 

Wyróżnienie:

st. sierż.

Krzysztof Srokosz

KPP Włoszczowa

sierż. szt.

Andrzej Pawłowski

KP IV Kielce

 

Wśród uczniów klas mundurowych I miejsce przypadło uczennicy z III LO we Włoszczowie, II miejsce uczniowi II LO w Starachowicach. Podium uzupełniła uczennica ZSTM w Skarżysku-Kamiennej.

Uczestnicy konkursu usłyszeli wiele słów podziękowań i uznania. Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz zaznaczył, iż Policja ma niezwykle bogatą historię. Wyrazy wielkiego uznania wyraził zarówno dla młodzieży, jak również policjantów zgłębiających tajemnice historii Policji. Generał dziękował uczestnikom, że pomimo obowiązków szkolnych i służbowych wszyscy znaleźli czas i zapał by poznawać wspaniałą i jednocześnie trudną wiedzę. Do podziękowań uczestnikom i organizatorom włączyli się Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Pani Grażyna Szkonter oraz Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Pan Tadeusz Sikora, który wystąpił w imieniu własnym oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego.

Opr. MŚ

Powrót na górę strony