Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ukraińscy policjanci i strażacy szkolili się z udzielania pierwszej pomocy

Data publikacji 21.05.2021

Ponad 80 policjantów i strażaków z Ukrainy uczestniczyło w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty on-line poprowadzili wspólnie Kierownik Działu Usług Medycznych i Szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy oraz Zastępcę Naczelnika Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy, którzy są jednocześnie ratownikami medycznymi. Ze strony ukraińskiej webinar był koordynowany i organizowany przez policjanta z KGP.

On-line odbyło się wczoraj (20.05.2021 r.) szkolenie dla Misji Doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie EUAM w zakresie „Pierwsza pomoc w sytuacji wypadku drogowego”. Spotkanie to zorganizowano z inicjatywy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Ze strony ukraińskiej webinar był koordynowany i organizowany przez nadkom. Marka Dzierżęgę – Senior Adviser on General Policing European Union Advisory Mission. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Krzysztofa Wiśniewskiego – ratownika medycznego/pielęgniarza - Kierownika Działu Usług Medycznych i Szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy oraz podinsp. Tomasza Krajewskiego – ratownika medycznego, Zastępcę Naczelnika Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Podczas warsztatów policjantom ukraińskim z Uniwersytetu Lwowskiego MSW oraz z regionu lwowskiego, zakarpackiego, donieckiego, a także funkcjonariuszom Uniwersytetu Straży Pożarnej we Lwowie instruktorzy przekazali wiedzę i praktyczne doświadczenia z zakresu organizacji szkoleń medycznych, warsztatów i współpracy służb, koordynacji działań szkoleniowych pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Została również zaprezentowana aplikacja mobilna „Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożeń” jako przykład współpracy służb KWP w Bydgoszczy, WSPR w Bydgoszczy, KW PSP w Toruniu, ABW oraz UTP w Bydgoszczy, jak również filmy szkoleniowe stworzone w ramach lokalnej współpracy w zakresie ratownictwa medycznego.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 funkcjonariuszy zza wschodniej granicy.

(KWP w Bydgoszczy / kp)

  • Ratownik i policjant przed laptopem
  • Marek Dzieżga z KGP na ekranie laptopa prowadzi szkolenie on-line
  • Ratownik i policjant na ekranie laptopa prowadzą szkolenie on-line
  • Ratownik i policjant,a także funkcjonariusz KGP nw ekranie laptopa prowadzą szkolenieon-line
  • Ratownik i policjant,a także funkcjonariusz KGP na ekranie laptopa prowadzą szkolenie on-line. Na dole okienko z uczestniczką z Ukrainy
  • Uczestnicy wypełniają ankietę po szkoleniu
Powrót na górę strony