Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo Na Drodze - wybrane zmiany w przepisach ruchu drogowego od 1.06.2021 r.

Data publikacji 01.06.2021

1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463), która wprowadza przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach, ujednolica dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także obliguje kierujących pojazdami do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.

W celu zwiększenia ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych ustawodawca doprecyzował przepisy dotyczące zachowania się kierujących pojazdami, zobowiązując ich do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz tych, którzy na to przejście wchodzą.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,
  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do  ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ NA OBSZARZE ZABUDOWANYM

Kolejną zmianą jest zrównanie dopuszczalnej prędkości pojazdu lub zespołu pojazdów przez całą dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h.

MINIMALNY ODSTĘP MIĘDZY POJAZDAMI

Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go - na tym samym pasie ruchu - pojazdu.

Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m.

Uwaga!

Powyższej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania.

* Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463)

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)
 

 Od jutra wchodzą w życie nowe przepisy w ruchu drogowym

Nowe zasady na przejściach dla pieszych ►

Schowaj telefon, obserwuj otoczenie ►

  • KWP w Olsztynie

Przejdźmy przez to razem! Nowe przepisy dla pieszych i kierowców ►

 

  • grafika z informacjami o zmianach przepisów: BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH NA DRODZE Wybrane zmiany w przepisach ruchu drogowego obowiązujące od 1.06.2021 r.
Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych. 
PIERWSZEŃSTWO PIESZYCH 
Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. 
Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju. 
BIURO RUCHU DROGOWEGO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
  • Grafika przedstawia napisy informujące o zmianach w przepisach ruchu drogowego 
BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH NA DRODZE 
PIESZEMU ZABRANIA SIĘ: 
korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez:  jezdnię lub torowisko, przejście dla pieszych. 
W sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych! 
BIURO RUCHU DROGOWEGO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
  • Bezpieczeństwo Na Drodze - wybrane zmiany w przepisach ruchu drogowego od 1.06.2021 r.
  • BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE 
PRĘDKOŚĆ DOPUSZCZALNA pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym przez całą dobę wynosi 50 km/h
KIERUJĄCY POJAZDEM podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować  minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim  na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. 
Np. przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m. 
UWAGA! Przepisu nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania. 
BIURO RUCHU DROGOWEGO KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
Powrót na górę strony