Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Osoba uzależniona w rodzinie"

Data publikacji 10.06.2021

W dniu 08 czerwca 2021 roku odbyła się konferencja on - line pn. „Osoba uzależniona w rodzinie" organizowana przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Radomiu, której głównym celem było poszerzenie wiedzy i świadomości na temat problemu jakim jest uzależnienie.

Spotkanie skierowane było do funkcjonariuszy zajmujących się zadaniami z zakresu profilaktyki społecznej z 28 jednostek garnizonu mazowieckiego oraz nauczycieli, psychologów, pedagogów i dyrektorów z placówek oświatowych z terenu województwa mazowieckiego.

Życie w rodzinie, w której pojawił się problem uzależnienia wpływa na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, gdyż dotyczy zarówno osoby uzależnionej jak i pozostałych członków rodziny. Nadmierne picie alkoholu, branie narkotyków, jak również wszelkie uzależnienia generują różnego rodzaju problemy rodzinne, konsekwencje społeczne i bardzo często także prawne. W rodzinie, w której występuje uzależnienie, konieczne są różnego rodzaju oddziaływania. Złożoność zjawiska uzależnienia wymaga podejścia wielopłaszczyznowego, dlatego też na konferencję zaproszeni zostali prelegenci, specjaliści z różnych dziedzin.

Pierwszym prelegentem była mgr Agata Pajączkowska -psycholog, specjalizująca się
w terapii uzależnień, która mówiła jak istotne jest wczesne rozpoznanie problemu uzależnień w rodzinie, które umożliwia skuteczniejsze zadziałanie psychologiczne i ochrania rodzinę przed poważnymi szkodami z nim związanymi. Pojawiają się kryzysy, nasilają się trudności interpersonalne oraz spada poziom bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Pojawiają się straty w obrębie zdrowia fizycznego i psychicznego. Drugim wykładowcą był dr Paweł Śwital, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego w Radomiu, przedstawił on najczęściej występujące konsekwencje prawne wśród osób, które z powodu uzależnienia weszły w konflikt z prawem. Kolejnym zaproszonym gościem był ks. Mirosław Kszczot, założyciel Ośrodka Trzeźwości Diecezji Radomskiej, który przekazał wiele informacji dotyczących leczenia uzależnienia i różnych sposobów rozwiązywania problemów rodzinnych, zarówno dla samych uzależnionych jak i dla członków ich rodzin. Wszyscy uczestnicy konferencji mogli również wysłuchać Krzysztofa, podopiecznego ks. Mirosława, który podzielił się osobistymi doświadczeniami, jako osoby uzależnionej.

Na zakończenie konferencji podinsp. Agnieszka Guza, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu przedstawiła realizowane przez Wydział Prewencji działania profilaktyczne, jak również skalę zjawiska narkomanii na terenie garnizonu mazowieckiego na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Podinsp. Agnieszka Guza jako współorganizator konferencji podziękowała wszystkim prelegentom za udział i wyraziła nadzieję, na współpracę w zakresie profilaktyki.

W podsumowaniu spotkania Anna Sosnowska z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu oraz Anna Różycka reprezentująca MSCDN w Radomiu, będące moderatorkami spotkania podkreśliły, że problem uzależnienia jest bardo poważny i wciąż obecny w codziennej naszej pracy i życiu. Ważne jest stałe aktualizowanie wiedzy w tym zakresie, a treści wyniesione z tej konferencji z pewnością zaprocentują w działaniach prewencyjnych profilaktyków, funkcjonariuszy Policji w całym garnizonie mazowieckim, jak i pedagogów, psychologów obecnych na tym spotkaniu.


 

Autor: Anna Sosnowska Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony