Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacja Komendy Głównej Policji z wizytą w Gruzji

Data publikacji 16.06.2021

Gruzja dołączyła do grona państw, w których polska Policja reprezentowana jest przez oficera łącznikowego. 15 czerwca 2021 roku podczas spotkania zorganizowanego w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Gruzji, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej dokonał uroczystego wprowadzenia podinsp. Rafała Węgla na to zaszczytne stanowisko.

Ostatnie lata uwidaczniają wzrostowy trend w liczbie spraw prowadzonych we współpracy z gruzińskimi organami ścigania. Polscy i gruzińscy policjanci aktywnie angażują się we wspólne przedsięwzięcia w obszarze zwalczania różnych form przestępczości zorganizowanej oraz prowadzą intensywną wymianę informacji. Nowo utworzone stanowisko oficera łącznikowego w Gruzji podsumowuje wieloletnią, udaną współpracę policyjną obu państw, a w wymiarze symbolicznym podkreśla charakter polsko-gruzińskich relacji, opartych na partnerstwie i zaufaniu.

Delegacja Komendy Głównej Policji, w skład której weszli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Paulina Filipowiak, spotkała się z Ministrem Spraw Wewnętrznych Gruzji Panem Vakhtangiem Gomelauri, który podczas uroczystości wprowadzenia nowego oficera łącznikowego został uhonorowany brązowym Medalem za Zasługi dla Policji. To samo wyróżnienie nadano Zastępcy Dyrektora Centralnego Biura Policji Kryminalnej MSW Gruzji Panu pułkownikowi Irakli Dondoladze. Spotkanie w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji było także okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy służb Policji obu krajów oraz omówienia potencjalnych kierunków jej rozwoju w przyszłości.

Jak podkreślił po spotkaniu Zastępca Komendanta Głównego Policji, uroczystości odbyły się w przyjacielskiej atmosferze, wpisującej się w długą tradycję dobrych relacji polsko-gruzińskich.

Obie strony zgodnie zaznaczyły, że stałe przedstawicielstwo polskiej Policji w Gruzji to zapowiedź jeszcze lepszej i efektywniejszej współpracy na rzecz wspólnego bezpieczeństwa.

(BMWP KGP)

  • Pięciu mężczyzn w garniturach i jedna kobieta, siedzą za stołami podczas spotkania w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Gruzji, z tyłu widoczne są flagi Polski i Gruzji
  • czterech mężczyzn w garniturach i jedna kobieta, siedzą za stołami podczas spotkania w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Gruzji
  • Zastępca Komendanta Głównego Policji przypina medal Ministrowi Spraw Wewnętrznych Gruzji Panu Vakhtangowi Gomelauri,
  • Zastępca Komendanta Głównego Policji ściska dłoń Ministrowi Spraw Wewnętrznych Gruzji Panu Vakhtangowi Gomelauri,
  • Zastępca Komendanta Głównego Policji przypina medal Zastępcy Dyrektora Centralnego Biura Policji Kryminalnej MSW Gruzji, Panu pułkownikowi Irakli Dondoladze
  • Dziesięcioro uczestników uroczystości, w tym dwie kobiety, pozuje do zdjęcia w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Gruzji, z tyłu widoczne są flagi Polski i Gruzji
Powrót na górę strony