Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjni „wodniacy” szkolili swoje umiejętności

Data publikacji 18.06.2021

16 policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę na terenie akwenów znajdujących się na terenie garnizonu mazowieckiego przez trzy dni szkoliło swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego. W czasie szkolenia zorganizowanego przez Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu policjanci ćwiczyli m.in. skoki ratownicze, pływanie pod wodą oraz holowanie osoby zagrożonej.

Na terenie garnizonu mazowieckiego znajduje się 113 zbiorników i cieków wodnych, które mogą być wykorzystywane do celów rekreacyjnych, tj. 59 rzek o łącznej długości 2141,3 km oraz 54 zalewy, jeziora i inne zbiorniki wodne o łącznej powierzchni 2100,2 ha. 

16 policjantów, którzy pełnić będą służbę na wodach i terenach przywodnych oraz nieść pomoc z zakresu ratownictwa wodnego osobom korzystającym z akwenów, przez trzy dni doskonaliło swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego. Swoje umiejętnoci ćwiczyli na pływalni 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz na zbiorniku w Domaniowie. Ćwiczenia prowadzone były przez doświadczonych ratowników radomskiego WOPR, którzy dzielili się z policjantami swoją wiedzą i zdobytymi wieloletnimi umiejętnościami praktycznymi z zakresu ratownictwa wodnego. Policjanci uczestniczący w szkoleniu mają świadomość, że od ich wiedzy oraz nabytych umiejętności częstokroć zależy życie ludzkie. Ćwiczyli m.in. pływanie sposobami stosowanymi w ratownictwie wodnym, skoki ratownicze, pływanie pod wodą, holowanie osoby zagrożonej oraz taktykę prowadzenia działań ratowniczych w wodzie przy ograniczonej widoczności.

Ponadto uczestnicy szkolenia mieli możliwość trenować ze sprzętem ratownictwa wodnego, prowadząc symulowane akcje ratownicze. Podsumowaniem zajęć na pływalni była weryfikacja umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego. Każdy z policjantów na koniec szkolenia musiał sprostać wymaganiom trzech konkurencji takich jak: przepłynięcie dystansu 50 metrów stylem dowolnym w czasie poniżej 50 sekund, przepłynięcie pod wodą co najmniej 15 metrów czy holowanie tonącego na dystansie minimum 50 metrów.

W ramach prowadzonego szkolenia odbyły się również zajęcia teoretyczne, na których omawiane były przepisy regulujące sposób pełnienia służby na obszarach wodnych oraz prawne aspekty najczęściej popełnianych przestępstw i wykroczeń na tych obszarach. Ponadto uczestnicy szkolenia mieli możliwość obejrzenia prezentacji i materiałów szkoleniowych z zakresu „Udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym wydobytym z wody” przygotowanych przez prelegentów, którymi byli funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu oraz Andrzej Drabik - wiceprezes radomskiego WOPR.

W 2020 roku na terenie podległym KWP zs. w Radomiu utonęło 35 osób (2018 - 41, 2019 – 36), w tym 24, które straciły życie na wodach ogólnodostępnych.

Opracował: Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

 • Ratownik na policyjnej łodzi
 • Ratownik i policjant na policyjnej łodzi
 • Policjant w pomarańczowej kamizelce na policyjnej łodzi
 • Dwóch policjantów w pomarańczowych kamizelkach płyną sterami policyjnej łodzi
 • Ratownik stojący na pomoście, patrzy na policyjną łódź na wodzie
 • Policyjna łódź na wodzie
 • Ludzie płynący na dwóch torach basenu
 • Dwóch ludzi płynących w basenie
 • Człowiek płynący w basenie
 • Ludzie płynący kilkoma torami w basenie
 • Ludzie płynący kilkoma torami w basenie
 • Dwóch ludzi pod woda w basenie

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 47 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony