Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi oficerowie w garnizonie dolnośląskim

Data publikacji 23.06.2021

W dniu 22 czerwca 2021 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu odbył się uroczysty apel, podczas którego Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu inspektor Dariusz Wesołowski wręczył akty mianowania na pierwszy stopień oficerski policjantkom i policjantom dolnośląskiego garnizonu. Wspólnie z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektorem Krzysztofem Noculakiem gratulowali nowo mianowanym.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Kapelan KWP we Wrocławiu ks. kanonik Stanisław Stelmaszek, I Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Zarządu NSZZP asp. szt. Roman Buczkowski oraz kadra kierownicza dolnośląskiego garnizonu policji.

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2019 i 2020 roku nasz garnizon zyskał 69 oficerów. Są to policjanci, którzy ukończyli studia lub odpowiedni kurs i zdali egzamin w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Niestety pandemia oraz związane z nią ograniczenia spowodowały, że przez długi czas nie mogła odbyć się uroczystość związana z wręczeniem aktów mianowania. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski na terenie Oddziału Prewencji Policji wręczył akty mianowania nowym oficerom. Wraz z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektorem Krzysztofem Noculakiem gratulowali świeżo mianowanym.

W krótkim wystąpieniu Komendant Wojewódzki insp. Dariusz Wesołowski podkreślał jak ważny jest rozwój osobisty, kształcenie się, sięganie po wiedzę z różnych dziedzin, by móc doskonalić się w naszej formacji, awansować i piastować stanowiska kierownicze.

Wszystkim mianowanym oficerom i ich rodzinom gratulujemy. Życzymy kolejnych sukcesów i spełnienia zawodowego.

asp. szt.. Monika Kaleta
Zespół Prasowy
KWP we Wrocławiu
  • Wręczenie aktu mianowania przez Komendanta Wojewódzkiego.
  • Wręczenie aktu mianowania przez Komendanta Wojewódzkiego.
  • Wręczenie aktu mianowania przez Komendanta Wojewódzkiego.
  • Przemowa Komendanta Wojewódzkiego insp. Dariusza Wesołowskiego.
  • Nowo mianowani oficerowie policji na Dolnym Śląsku.
  • Przemowa Komendanta Wojewódzkiego insp. Dariusza Wesołowskiego.
  • Przemowa Pierwszego Wiceprzewodniczącego NSZZP asp. szt. Romana Buczkowskiego.
  • Oddanie honorów Komendantowi Wojewódzkiemu i zakończenie uroczystości.
  • Podrzucenie czapek przez nowych oficerów policji.
Powrót na górę strony