Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Grębów ma swój posterunek Policji

Data publikacji 03.07.2021

Policjanci z Posterunku Policji w Grębowie odebrali symboliczne klucze do reaktywowanej siedziby. Po dziewięciu latach, funkcjonariusze będą pełnić służbę w wyremontowanych i odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach. Posterunek to zwieńczenie oczekiwań samorządu, który wsparł ideę poprawy bezpieczeństwa w gminie Grębów. Wczorajszej uroczystości przewodniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Zbigniew Sowa.

W piątek, o godz. 10, odbyło się otwarcie reaktywowanego Posterunku Policji w Grębowie. Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Zbigniewowi Sowie.

Następnie Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu podinsp. Marek Pietrykowski, w krótkim wystąpieniu przypomniał, że w listopadzie w 2012 roku nastąpiła likwidacja Posterunku Policji w Grębowie, który został przekształcony w Ogniwo Prewencji Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Aby policjanci mogli rozpocząć służbę w odtworzonej jednostce, konieczny był remont obiektu. Reaktywacja posterunku spowodowała nie tylko podniesienie jakości pracy funkcjonariuszy, ale również zwiększenie stanu osobowego policjantów.

Komendant podkreślił "To dobry moment dla nas jako Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu i dla całej podkarpackiej Policji. Gmina zyskuje posterunek, czyli pełny wachlarz możliwości pracy policji. Będą to zarówno, tak, jak do tej pory, działania ze strony pionu prewencji, a więc praca dzielnicowych i policjantów pełniących służbę patrolową, ale także uruchomiony został zespół kryminalny. Policjanci dochodzeniowo - śledczy będą się z tego miejsca pochylać nad sprawami, w których mieszkańcy gminy Grębów zostali skrzywdzeni przestępstwem. Myślę, że reaktywacja posterunku w dużym stopniu zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców".

W dalszej części uroczystości nastąpiło przekazanie kluczy do budynku Posterunku Policji w Grębowie. Symboliczne klucze przekazał kierownikowi posterunku st.asp. Łukaszowi Surowcowi, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Zbigniew Sowa.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra, który wyraził wdzięczność osobom zaangażowanym w proces przywrócenia posterunku przypomniał, że "Budynek jest własnością gminy, został przekazany do dyspozycji Policji na podstawie umowy użyczenia. Koszty adaptacji i odnowienia pomieszczeń poniósł samorząd. Wyniósł około 200 tysięcy złotych. Modernizacja której podlegała sieć teleinformatyczna, środki łączności oraz techniki Policji uzupełniona została ze środków Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.Od kilku lat inwestowaliśmy jako gmina w budynek mieszczący siedzibę policji. Dziś jest to już Posterunek Policji w Grębowie, z czego się bardzo cieszymy. To ważna data dla naszej gminy i jej mieszkańców. Na pewno ustanowienie posterunku poprawi poziom bezpieczeństwa na naszym terenie. Szczególnie, że obsada personalna placówki zostanie w najbliższym czasie wzmocniona".

Na zakończenie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie podinsp. Zbigniew Sowa podziękował wszystkim zaangażowanym w ten projekt, a w szczególności Wójtowi Gminy Grębów Kazimierzowi Skórze za sfinansowanie inwestycji.

Komendant podczas wystąpienia powiedział, że "Od kilku lat odtwarzamy posterunki, które zostały zlikwidowane w mniejszych miejscowościach i gminach. To jest już 14 odtworzony posterunek w województwie podkarpackim. Chcemy, żeby policjanci byli bliżej społeczności, żeby tej społeczności służyli, a obywatel miał łatwy dostęp do policji. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj i reaktywujemy posterunek w Grębowie. Mam nadzieję, że będzie on służył wszystkim mieszkańcom gminy Grębów. Chciałbym bardzo podziękować wójtowi gminy, że bardzo się zaangażował w odtworzenie tego posterunku".

W skład gminy Grębów wchodzi 8 sołectw - Grębów, Zabrnie, Krawce, Jamnica, Żupawa, Poręby Furmańskie oraz Stale. Nad bezpieczeństwem blisko 10 tys. społeczności czuwają policjanci. Zmiany administracyjne państwa w 1990 r. przyczyniły się do zmian w organizacji Policji w kraju i na terenie byłego województwa tarnobrzeskiego. W 1990 roku utworzono Komisariat Policji w Grębowie ze strukturą etatową komendant i 6 funkcjonariuszy. Komisariat podlegał Komendzie Rejonowej Policji w Tarnobrzegu, który w 2002 r. został przekształcony w Posterunek Policji w Grębowie. Po dziesięciu latach funkcjonowania, nastąpiła jego likwidacja. W roku 2012 utworzono Ogniwo Prewencji, które wchodziło w strukturę Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.

Podczas organizowanych debat społecznych lokalna społeczność, radni i władze gminy podnosiły kwestię przywrócenia posterunku i zwiększenia służb. 1 lipca 2021 roku nastąpiła reaktywacja Posterunku Policji w Grębowie z docelową strukturą etatową kierownik oraz 8 policjantów.

 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie stojący przed mikrofonem, za nim stoi komendant miejski z Tarnobrzega i Wójt Gminy Grębów
  Foto: Wojciech Kulig - KWP w Rzeszowie
 • Na zdjęciu uroczystość reaktywacji PP Grębów, na której przemawiał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Zbigniew Sowa.
  Foto: Beata Jędrzejewska - Wrona
 • Na zdjęciu przemawiający Wójt Gminy Grębów podczas uroczystości przekazania symbolicznych kluczy funkcjonariuszom z posterunku w grebowie
  Foto: Wojciech Kulig - KWP w Rzeszowie
 • Na zdjęciu uroczystość reaktywacji PP Grębów.
  Foto: Beata Jędrzejewska - Wrona
 • Na zdjęciu uroczystość reaktywacji PP Grębów, na której I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Zbigniew Sowa przekazuje symboliczne klucze.
  Foto: Beata Jędrzejewska - Wrona
 • Na zdjęciu uroczystość reaktywacji PP Grębów, na której kierownik Grębowa prezentuje otrzymane klucze do Posterunku Policji.
  Foto: Beata Jędrzejewska - Wrona
 • Na zdjęciu uroczystość reaktywacji PP Grębów, na której przemawiał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Zbigniew Sowa i Wójt Gminy Gorzyce Kazimierz Skóra.
  Foto: Beata Jędrzejewska - Wrona
 • Na zdjęciu uroczystość reaktywacji PP Grębów,
  Foto: Beata Jędrzejewska - Wrona
 • Na zdjęciu uroczystość reaktywacji PP Grębów, oglądanie pomieszczeń
  Foto: Beata Jędrzejewska - Wrona
 • Na zdjęciu uroczystość reaktywacji PP Grębów.
  Foto: Beata Jędrzejewska - Wrona
 • Na zdjęciu uroczystość reaktywacji PP Grębów.
  Foto: Beata Jędrzejewska - Wrona
 • Pomieszczenie służbowe, w którym znajduje się wyposażenie
  Foto: Wojciech Kulig - KWP w Rzeszowie
Powrót na górę strony