Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólna operacja międzynarodowa Child Trafficking Exploitation EMPACT Action Days 2021

W ramach realizacji projektów EMPACT THB (Europejska Multidyscyplinarna Platforma przeciwko Zagrożeniu Przestępczością Handlu Ludźmi) koordynowanych przez Europol, a realizowanych w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa EU, Polska Policja wzięła udział w europejskiej akcji Child Trafficking Exploitation Empact Action Days 2021 (dawny JAD).

W dniach 28 czerwca – 4 lipca 2021 r. przeprowadzona została wspólna operacja EMPACT Action Days (EAD) mająca na celu zwalczanie handlu ludźmi w celu wykorzystania dzieci we wszystkich formach wykorzystania. W głównej mierze działania skierowane były na ujawnienie mechanizmów działania grup żebraczych oraz ewentualnego wykorzystania osób małoletnich w żebractwie. Podjęto również działania prewencyjne pod kątem ujawniania tzw. dzieci bez opieki (kontrola miejsc pobytu, takich jak np. dworce kolejowe i autobusowe), jak również poddano analizie przypadki zaginięć osób małoletnich, gdzie z kontekstu może wynikać, iż zaginiony ma kontakt lub przebywa w towarzystwie osoby dorosłej.

Działania kontrolne podjęte zostały przez wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 5000 funkcjonariuszy. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, którzy również podjęli działania we własnym zakresie. Działania wsparli również funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Leśnej oraz pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy.

W wyniku przeprowadzonych działań wylegitymowano 3925 osób dorosłych oraz 437 małoletnich. Spośród dorosłych osób legitymowanych największą liczbę stanowili obywatele Polski – 3329 osób. Skontrolowano również dość liczną grupę obywateli Ukrainy i Litwy. Wylegitymowano również 62 osoby pochodzenia romskiego. W przypadku małoletnich największą skontrolowaną grupę stanowili Polacy. Ujawniono również 21 osób pochodzenia romskiego. Dodatkowo sprawdzono 1668 pojazdów i skontrolowano 10 951 miejsc, głównie sklepów i galerii handlowych, ulic i dworców PKS i PKP oraz innych miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży.

W ramach operacji zatrzymano łącznie 7 osób. Na terenie podległym KWP w Białymstoku zatrzymano 6 z nich, w tym: 1 za naruszenie czynności ciała, 1 za kierowanie gróźb karalnych oraz 4 osoby poszukiwane, w tym 1 listem gończym.

Na terenie działania Komendy Stołecznej Policji ujawniono 1 osobę poszukiwaną oraz 2 nieletnie kobiety, które były poszukiwane celem przekazania do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Wszczęto również jedną sprawę z zakresu przejawów demoralizacji wśród nieletnich. Sprawa zostanie skierowana do Sądu Rodzinnego (KWP w Łodzi). Na terenie KWP we Wrocławiu wystawiono 2 mandaty z art. 58 kw.

Akcja wymierzona przeciwko wykorzystaniu dzieci została przeprowadzona po raz pierwszy przez polskie służby. Przeprowadzone działania wykazały, iż należy nadal bacznie monitorować środowisko dzieci i młodzieży pod kątem ewentualnych zagrożeń ze strony osób chcących je wykorzystać. Wykorzystanie może przejawiać się w różnoraki sposób, nie tylko fizyczny (przymuszanie do żebrania), seksualny, ale również ekonomiczny.

Nawiązanie kontaktów z dziećmi nie ma miejsca tylko w sieci, o czym tak szeroko się mówi i pisze. Dzieci są obecne na ulicach naszych miast. Szczególnie w okresie letnim, kiedy chętnie przebywają na świeżym powietrzu. Policjanci w ramach prowadzonych działań manifestując swoją obecność w miejscach przebywania dzieci i młodzieży dali wyraźny znak, iż ta grupa naszego społeczeństwa jest i będzie chroniona w szczególny sposób.

Planowane są kolejne akcje mające na celu zapobieganiu zjawiska handlu dzieci i ich wykorzystania.

(Biuro Kryminalne KGP)

Powrót na górę strony