Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

Data publikacji 19.07.2021

Dzisiaj prawie 6 tysięczny garnizon pomorski obchodzi swoje święto. W Gdańsku, na terenie Oddziału Prewencji Policji odbyła się uroczystość wręczenia m.in. odznaczeń państwowych i resortowych oraz nominacji na wyższe stopnie służbowe przyznanych policjantom i pracownikom cywilnym Policji. Ceremonii przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński.

19 lipca br. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku zorganizowała uroczyste obchody Święta Policji, które rozpoczęły się Mszą o godz. 11.00 w Kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Gdańsku Złotej Karczmie, koncelebrowaną przez Biskupa Pomocniczego Gdańskiego – Jego Ekscelencję Zbigniewa Zielińskiego. Podczas nabożeństwa zbierane były datki z przeznaczeniem dla podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach. W Mszy św. zgodnie z ceremoniałem policyjnym udział wzięli pomorscy funkcjonariusze z kadrą kierowniczą na czele.

Po Mszy złożono kwiaty pod znajdującą się w kościele tablicą pamiątkową poświęconą policjantom pomordowanym na Golgocie Wschodu – w Miednoje i Katyniu.

Akademia rozpoczęła się o godz. 12.30, na placu Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo ponieważ w tym roku z uwagi na obowiązujące obostrzenia przeciwepidemiczne na miejsce obchodów wybrano rozległy teren na wolnym powietrzu, a teren OPP w Gdańsku zapewnił takie warunki.

Podczas apelu na placu kilkudziesięciu policjantów otrzymało awanse w stopniach służbowych oraz wyróżnienia w postaci odznaczeń państwowych i resortowych tj. Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę oraz Srebrne i Brązowe Odznaki „Zasłużony Policjant”.

Uroczystość była doskonałą okazją do przyjęcia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku roty Ślubowania od nowo przyjętych funkcjonariuszy, a przyjęliśmy w ostatnim naborze aż 140 osób.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej" - przysięgali nowo przyjęci funkcjonariusze.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Młodzi adepci w szkole Policji zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych woj. pomorskiego.

Po Ślubowaniu przystąpiono do wręczenia szeregu innych wyróżnień stosownych do rangi uroczystości.

Kapituła Zarządu Głównego NSZZP woj.pomorskiego przyznała dwa Krzyże Niepodległości z gwiazdą kl. I za wybitne zasługi patriotyczne i działalność na rzecz NSZZ Policjantów. Wyróżnienie to otrzymali nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku oraz kapelan wojewódzki Policji ks. dr Bogusław Głodowski.

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradm. SG Andrzej Prokopski  wręczył - także Panu Komendantowi Wojewódzkiemu „Medal 30-lecia Morskiego Oddziału Straży Granicznej”, przyznany w dowód uznania za zaangażowanie i współpracę z Morskim Oddziałem Straży Granicznej.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Pan Jarosław Olbrychowski wręczył Medale za Zasługi im. Jadwigi Dunin-Borkowskiej Malszewskiej oraz Medale 30-lecia Powstania Policji Państwowej.

Prezes Zarządu Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA otrzymał podziękowanie za doposażanie w komputer Posterunku Policji w Krynicy Morskiej.

Na zakończenie wręczono 6 dyplomów uznania przewodniczących związków zawodowych pracowników Policji pracownikom cywilnym.

Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, współpracujących służb oraz instytucji. Funkcję gospodarza ceremonii pełnił Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński.

Uroczystości towarzyszył pokaz policyjnego sprzętu przygotowany przez wydział prewencji, wydział ruchu drogowego oraz Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji. Można było zobaczyć m.in. pojazd do zadań specjalnych Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku – opancerzonego TURa VI.

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestara Reprezentacyjna Policji.

GALERIA ZDJĘĆ  • WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI
  • WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI
  • WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI
  • WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI
  • WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

Nagranie audio Glos_046-1.m4a

Pobierz plik Glos_046-1.m4a (format mp3 - rozmiar 3.1 MB)

Powrót na górę strony