Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość przy Tablicy Pamięci

Data publikacji 20.07.2021

Jednym z głównych punktów każdych centralnych obchodów Święta Policji jest pamięć o poprzednikach i tych funkcjonariuszach, którzy oddali na służbie życie. Niestety, w tym roku na Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji odsłonięto dwie nowe tabliczki, upamiętniające: st. sierż. Marcina Szpyruka z KPP w Mińsku Mazowieckim i asp. Michała Kędzierskiego z KPP w Raciborzu.

20 lipca 2021 r. odbyła się uroczystość przed Tablicą Pamięci, którą poprzedziło złożenie wieńców przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu Komendy Głównej Policji. Monument, gdzie złożona jest ziemia z dołów śmierci w Miednoje, poświęcony jest przedwojennym stróżom prawa, którzy zostali zamordowani w ZSRR podczas II wojny światowej. Wieniec złożyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wraz z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem oraz zastępcy szefa Policji wraz z przedstawicielami duchowieństwa.

Następnie przed Tablicą Pamięci w gmachu KGP, gdzie umieszczone są inskrypcje epitafijne z nazwiskami policjantów, którzy oddali życie w związku ze służbą, ratując innych bądź stając w ich obronie, odbyła się uroczysta zbiórka. Przybyli na nią Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz ze swoimi zastępcami: nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i insp. Romanem Kusterem. Obecna była wdowa po st. sierż. Marcinie Szpyruku Anna Szpyruk. Przybyli przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z prezes Zarządu Ireną Zając i przewodniczącym Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysławem Padło na czele. Stawili się komendanci garnizonów, w których służyli nieżyjący policjanci: komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak i komendant wojewódzki Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn.

Anna Szpyruk otrzymała z rąk ministra Mariusza Kamińskiego Kartę Pamięci poświęconą Jej Mężowi, a od szefa polskiej Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka rozkaz o wyróżnieniu wpisem do Księgi Pamięci i umieszczeniu nazwiska tragicznie zmarłego st. sierż. Marcina Szpyruka  na Tablicy Pamięci.  Kartę i rozkaz odebrał także nadinsp. Paweł Dzierżak.

W imieniu rodziny asp. Michała Kędzierskiego podobne dokumenty otrzymał komendant wojewódzki Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn.

- Z rzeczy świata tego przetrwają tylko dwie: poezja i dobroć i nic więcej – arcybiskup Józef Guzdek zwracając się do zebranych sparafrazował słowa wieszcza Cypriana Kamila Norwida. -  Łączy nas niezwykła chwila, bo oddajemy hołd tym, którzy pozostawili ślad dobroci pełniąc służbę, ratując zdrowie i życie innych. Wobec majestatu śmierci ale też wobec takiego bohaterstwa nie może być innej postawy aniżeli ta – być razem, pamiętać i wspierać tych, którzy doznali wielkiego cierpienia, osamotnienia.

Modlitwę Pańską odmówili wspólnie przedstawiciele trzech wyznań: katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego.

Na zakończenie uroczystej zbiórki wieńce pod Tablicą Pamięci złożyli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wraz z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem oraz arcybiskup, metropolita białostocki gen. bryg. ks. Józef Guzdek ordynariusz polowy Wojska Polskiego, w imieniu abp. Jerzego (Pańkowskiego) prawosławnego ordynariusza WP - ks. Andrzej Bołbot naczelny prawosławny kapelan Policji, w imieniu bp. Marcina Makuli ewangelickiego naczelnego kapelana wojskowego, biskupa ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego – ks. por. Dawid Banach, a także zastępcy Komendanta Głównego Policji: nadinsp. Dariusz Augustyniak, nadinsp. Paweł Dobrodziej i insp. Roman Kuster.

(Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski / Gazeta Policyjna)

***

Sylwetki poległych policjantów, których nazwiska wpisano do Księgi Pamięci:

aspirant Michał Kędzierski

aspirant Michał Kędzierski, ur. 1978 r. - zm. 2021 r. Referent Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Służbę w policji rozpoczął 30 grudnia 2011 r. na stanowisku kursanta Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Następnie, w okresie od sierpnia 2012 r. do października 2014 r., pełnił służbę w Zespole Patrolowym w Komisariacie Policji w Kuźni Raciborskiej. Od 15 października 2014 r. ponownie pełnił służb w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu, zarówno w pionie prewencji, jak i kryminalnym. Od 1 września 2020 r. był referentem Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji tej jednostki.

Był policjantem sumiennym, rzetelnym, zdyscyplinowanym i zaangażowanym w codzienne problemy społeczeństwa powiatu raciborskiego. Cechowała go odwaga, poświęcenie i serce, które wkładał w sprawy zwykłych ludzi. Był  znakomitym i pewnym towarzyszem na służbie, a także zawsze pomocnym, życzliwym i uczynnym kolegą. Stale doskonalił swój warsztat pracy i rozwijał swoje umiejętności. Jego życiową pasją było dziennikarstwo.

4 maja 2021 r. pełnił służbę na terenie miasta Racibórz, w dwuosobowym patrolu umundurowanym, w oznakowanym radiowozie. O godzinie 7:57, zgodnie z poleceniem dyżurnego KPP w Raciborzu, został skierowany na ul. Chełmońskiego, gdzie około godz. 8.00 przeprowadzał interwencję wobec mężczyzny, który miał wcześniej w przebraniu policjanta zachowywać się w sposób wskazujący, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, i przemieszczać się samochodem. Podczas interwencji mężczyzna nagle wyciągnął broń palną krótką i oddał strzał w kierunku policjanta. W wyniku postrzału funkcjonariusz poniósł śmierć na miejscu.

Pośmiertnie awansowany na stopień aspiranta, odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Krzyżem Zasługi za Dzielność” oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Złotą  Odznaką „Zasłużony Policjant”.

starszy sierżant Marcin Szpyrukstarszy sierżant Marcin Szpyruk, ur. 1988 r. – zm. 2020 r. Referent Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Służbę w Policji rozpoczął 2 kwietnia 2014 r. Na stanowisku kursanta Kompanii Wzmocnienia Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, w służbie kandydackiej. Następnie w okresie od grudnia 2014 r. do czerwca 2018 r. pełnił służbę na stanowisku policjanta Kompanii Wzmocnienia Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. 1 lipca 2018 r. został mianowany na stanowisko policjanta Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. 1 marca 2019 r. mianowany na stanowisko referenta w tej jednostce.

Był policjantem zdyscyplinowanym, prezentującym wzorową postawę etyczno-moralną. W codziennej służbie wykazywał się kreatywnością. Należał do grupy wyróżniających się funkcjonariuszy jednostki. Dawał dobry przykład i motywował innych policjantów do efektywnego pełnienia służby. Za swoje profesjonalne podejście do realizacji zadań służbowych, zaangażowanie oraz sumienność wielokrotnie wyróżniany nagrodami motywacyjnymi.

20 sierpnia 2020 r. w miejscowości Sztutowo, spędzając rodzinny urlop nad Bałtykiem, wszedł do wody ze swoją 12-letnią siostrzenicą. Podczas kąpieli, z nieustalonych przyczyn, oboje zaczęli się topić. Policjant pomógł nastolatce utrzymać się na powierzchni morza, wypychając ją w kierunku brzegu, jednakże sam nie zdołał wydostać się spod wody. Został wyłowiony przez ratowników po około 30 minutach. Mimo podjętej akcji reanimacyjnej, nie udało się  przywrócić czynności życiowych, lekarz stwierdził zgon.

Pośmiertnie odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

 

 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
 • Uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" i zbiórka przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji w związku z uroczystością odsłonięcia tabliczek epitafijnych z nazwiskami dwóch policjantów poległych na służbie.
Powrót na górę strony