Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste spotkanie z laureatami ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”

Data publikacji 20.07.2021

„Jak co roku rozpoczynamy centralne obchody Święta Policji od jakże ważnego elementu - spotkania z laureatami konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którzy są wielkimi ambasadorami naszej formacji. Nie wyobrażam sobie Święta Policji bez finalizacji tego wyjątkowego konkursu” – powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.

W uroczystym spotkaniu w Komendzie Głównej Policji 20 lipca br. uczestniczyli: insp. Roman Kuster, zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Józef Guzdek – Metropolita Białostocki Biskup Polowy Wojska Polskiego, Ks. Por. Dawid Banach – wz. Naczelnego Kapelana Wojskowego, Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, ks. Andrzej Bołbot – Naczelny Prawosławny Kapelan Policji, Panowie Komendanci Wojewódzcy/Stołeczny Policji z garnizonów, z których pochodzą laureaci konkursu.

Organizatorem konkursu „Policjant, który mi pomógł” jest Biuro Prewencji KGP.

Istotą konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Celem przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Zgłoszeń policjantów do konkursu dokonywać mogły osoby indywidualne, jak również organizacje i instytucje. Każde zgłoszenie stanowi niezależne społeczne uznanie dla działań podejmowanych na rzecz pomocy osobom krzywdzonym.

Na podstawie zgłoszeń komisja konkursowa, która składała się z laureatów trzech ostatnich edycji konkursu oraz przedstawiciela Biura Prewencji KGP wyłoniła pięciu laureatów.

Typowanie kandydatów odbywało się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Liczba zgłoszeń do poszczególnych kandydatur stanowiła tylko jedno z kryteriów oceny. Przede wszystkim pod uwagę brano zaangażowanie kandydatów w działania podejmowane na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, w tym doznającym przemocy w rodzinie lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Do konkursu nadesłano 106 zgłoszeń, dotyczących 95 funkcjonariuszy Policji. Wśród kandydatów byli funkcjonariusze zarówno służby prewencyjnej, jak i kryminalnej. W wielu zgłoszeniach osoby zgłaszające podkreślały wrażliwość na krzywdę ludzi, takt i kulturę osobistą policjantów.

Laureatami konkursu zostali:

 • st. sierż. Wioletta Domagała – dzielnicowy PP w Zalesiu Górnym KPP w Piasecznie,
 • asp. szt. Karol Kołodziejczyk – starszy dzielnicowy KMP w Łomży,
 • sierż. szt. Joanna Michalak – dzielnicowy KPP w Ostrowie Wlkp.,
 • st. sierż. Grzegorz Partatus – dzielnicowy KPP w Nowej Soli,
 • asp. szt. Mariusz Rebizant – dzielnicowy z III KP w Gliwicach.

Podczas uroczystego spotkania głos zabrał ks. arcybiskup Józef Guzdek, który powiedział: „Można patrzeć i nie widzieć, można słuchać i nie słyszeć. Widzi się i słyszy dalej i lepiej sercem. Chcę Wam pogratulować tego wyjątkowego słuchu i wzroku oraz tego, że reagujecie, bo obojętność jest jedną z najgorszych postaw. Nie wolno milczeć, gdy dzieje się krzywda. Jesteście dowodem, że Policja niesie pomoc. By podejmować czyny dobre, potrzebna jest siła ducha. To ważne, że macie siłę i odwagę dostrzec, usłyszeć i zareagować. Gratulując, życzę, żebyście mieli swoich następców i żebyście „zarażali” tym co powinno być podstawowym przymiotem policjanta: służę – pomagam, nawet z narażeniem zdrowia i życia”.

Szczególne słowa podziękowania dla funkcjonariuszy Policji, profesjonalnie realizujących ustawowe zadania, wyraził również Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Komendant Główny Policji z pełnym przekonaniem stwierdził, że postawa jaką prezentują w codziennej służbie policjanci przekłada się na zaufanie do Policji oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Komendant Główny Policji postanowił przydzielić jednostkom organizacyjnym Policji, w których służbę pełnią wyróżnieni dzisiaj policjanci, dodatkowe nowe policyjne radiowozy.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!

(BP KGP / BKS KGP / zdj. Izabela Pajdała)

 • Spotkanie Komendantów głównych Policji z laureatami konkursu Policjant, który mi pomógł
 • niebieskie dłonie trzymające czerwone serce z policyjna odznaką
 • Spotkanie Komendantów głównych Policji z laureatami konkursu Policjant, który mi pomógł
 • Spotkanie Komendantów głównych Policji z laureatami konkursu Policjant, który mi pomógł
 • Spotkanie Komendantów głównych Policji z laureatami konkursu Policjant, który mi pomógł
 • Spotkanie Komendantów głównych Policji z laureatami konkursu Policjant, który mi pomógł
 • Spotkanie Komendantów głównych Policji z laureatami konkursu Policjant, który mi pomógł
 • Spotkanie Komendantów głównych Policji z laureatami konkursu Policjant, który mi pomógł
Powrót na górę strony