Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie obchody Święta Policji na Podkarpaciu

Data publikacji 20.07.2021

Tegoroczne obchody Święta Policji odbyły się w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w podrzeszowskim Zaczerniu. Podczas uroczystego apelu z udziałem kierownictwa podkarpackiej Policji i władz wojewódzkich, wyróżniono funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, wręczając im odznaczenia oraz mianując na wyższe stopnie policyjne. Patronat honorowy nad Świętem objął gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.

Dzisiejsze uroczystości, które odbywają się w 102. rocznicę powstania Policji Państwowej, poprzedziła Msza św. w intencji podkarpackich policjantów i pracowników Policji, której przewodniczył ks. bp Edward Białogłowski.

Główne uroczystości odbyły się w siedzibie Oddziału Prewencji Policji, która mieści się w podrzeszowskim Zaczerniu. Apel rozpoczął się przyjęciem przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Dariusza Matusiaka meldunku od dowódcy uroczystości. Następnie, przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego”, wciągnięto na maszt biało-czerwoną flagę.

Wojewódzkie obchody Święta Policji swą obecnością zaszczycili przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych - wojska, państwowej straży pożarnej, straży granicznej i służby więziennej. Obecni byli też przedstawiciele policyjnych związków zawodowych i stowarzyszeń.

Insp. Dariusz Matusiak mówił o trudnej policyjnej służbie, pełnionej przez ostatnich kilkanaście miesięcy  w szczególnych warunkach epidemii - „Pragnę podkreślić zaangażowanie Funkcjonariuszy w realizację nowych, wymagających zadań, do których zostaliśmy zobowiązani w ubiegłym roku. Dotyczyły one przede wszystkim walki z zagrożeniem Covid-19. Wychodziliśmy naprzeciw wzrastającym oczekiwaniom naszego Państwa i Społeczeństwa. Policja województwa podkarpackiego w wysokim stopniu sprostała tym wyzwaniom, wzmacniając bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia."

Komendant podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Policji za codzienne zaangażowanie i trud, pogratulował profesjonalizmu i osiągnięć. Słowa uznania skierował też do osób, służb, instytucji i organizacji, które na co dzień współpracują z podkarpacką Policją. Podkreślił: „My policjanci mamy świadomość tego, że oczekiwania Społeczeństwa wobec nas są wyjątkowe. Bycie funkcjonariuszem Policji to honor i prestiż, ale przede wszystkim odpowiedzialność za bezpieczeństwo. To ofiarność w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.”

Święto Policji to doroczna okazja do wręczenia odznaczeń i awansów

„Medalami Za Długoletnią Służbę” Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył 42 policjantów i pracowników Policji (9 złotych, 27 srebrnych i 6 brązowych). To odznaczenie jest nagrodą za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Natomiast w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał 52 osobom odznaki „Zasłużony Policjant” (6 srebrnych i 46 brązowych).

Wyjątkowym wyróżnieniem uhonorowany został jeden z podkarpackich policjantów. Decyzją Ministra SWiA został odznaczony odznaką honorową "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.

Z okazji Święta Policji, akty nominacji na wyższe stopnie służbowe odebrało 1239 podkarpackich policjantów: 11  w korpusie oficerów starszych, 90 w korpusie oficerów młodszych, 590 w korpusie aspirantów, 461 w korpusie podoficerów i 87 w korpusie szeregowych. Na stopień inspektora Policji awansowany został Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie - insp. Stanisław Sekuła.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Rzeszowie uhonorował 10 osób okolicznościowymi medalami z okazji jubileuszu XXX-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Po wręczeniu odznaczeń i aktów nominacji, przyszedł czas na wystąpienia.

Wojewoda Ewa Leniart podziękowała funkcjonariuszom za zaangażowanie i trudną służbę, jaką pełnią na co dzień. "Państwa służba to nie tylko codzienny trud wykonywania obowiązków na rzecz Państwa Polskiego, ale szczególna misja dbania o bezpieczeństwo mieszkańców podkarpackich wsi, miast i miasteczek. Z dumą obserwuję Wasze profesjonalne podejście do realizowanych zadań - szybkość reakcji na zdarzenia, dostępność i skuteczność. Doceniam Waszą gotowość do podejmowania nowych wyzwań oraz strategiczne podejście do zagrożeń, jakie może nieść ze sobą przyszłość."  Słowa uznania dla działań podkarpackiej Policji, życzenia i gratulacje wyróżnionym przekazał też Marszałek Władysław Ortyl.

Uroczysty apel zakończyła defilada Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

 

Zdjęcia: Bartosz Wilk - KWP w Rzeszowie

 • Zdjęcie wykonane w kościele. Ksiądz biskup Edward Białogłowski stojący przy ołtarzu - po środku zdjęcia, po prawej i po lewej stronie dwaj księża koncelebranci.
 • Zdjęcie wykonane w kościele. Poczet sztandarowy KWP na pierwszym planie - w tle, w ławkach siedzi Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami.
 • Policjanci biorący udział w uroczystej mszy świętej z okazji Święta Policji.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami, stojący w ławkach kościelnych.
 • Policjanci biorący udział w uroczystej mszy świętej z okazji Święta Policji.
 • Policjanci biorący udział w uroczystej mszy świętej z okazji Święta Policji.
 • Zdjęcie wnętrza kościoła wykonane z góry podczas mszy świętej.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie przyjmuje meldunek od dowódcy uroczystości.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie maszeruje wzdłuż szeregu policjantów.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie przed mikrofonem, wita się z policjantami. W tle zaproszeni goście.
 • Poczet flagowy podczas wciągania flagi na maszt.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak przy mównicy. Na pierwszym planie po lewej poczet sztandarowy.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak przy mównicy.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak przy mównicy. Na pierwszym planie po lewej poczet sztandarowy.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie przy mównicy po lewej stronie, po prawej zaproszeni goście i policjanci.
 • Poczet flagowy po lewej, obok dowódca uroczystości z szablą.
 • Odznaczenia leżące na granatowym suknie.
 • Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wręcza odznaczenie policjantowi.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wręcza odznaczenie policjantowi.
 • Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wręcza odznaczenie policjantowi.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wręcza odznaczenie policjantowi.
 • Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wręcza odznaczenie pracownicy Policji.
 • Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wręcza odznaczenie policjantce.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wręcza odznaczenie policjantowi.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wręcza odznaczenie policjantowi.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie składa gratulacje Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, insp. Stanisławowi Sekule.
 • Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart składa gratulacje policjantowi.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie składa gratulacje policjantce.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie składa gratulacje policjantowi.
 • Zaproszeni goście wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie.
 • Policjant wręcza odznaczenie ks. bp Edwardowi Białogłowskiemu.
 • Policjant wręcza odznaczenie Wojewodzie Ewie Leniart.
 • Policjant wręcza odznaczenie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie insp. Dariuszowi Matusiakowi.
 • Policjantka odbiera gratulacje i odznaczenia.
 • Policjanci podczas obchodów Święta Policji
 • Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart przy mównicy, w tle zaproszeni goście oraz Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.
 • Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart przy mównicy, w tle zaproszeni goście oraz Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl przy mównicy, w tle zaproszeni goście oraz Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl przy mównicy.
 • Przemarsz kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie ze sztandarem KWP w Rzeszowie.
 • Przemarsz kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie ze sztandarem KWP w Rzeszowie.
 • Przemarsz kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie ze sztandarem KWP w Rzeszowie.
 • Przemarsz kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie ze sztandarem KWP w Rzeszowie.
 • Zaproszeni goście oraz Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak przyjmuje meldunek o zakończeniu uroczystości.
Powrót na górę strony