Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działalność platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne pod przewodnictwem CBŚP

Data publikacji 06.08.2021

CBŚP przewodniczy grupie EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne. Uczestnictwo w projekcie pozwala na stałą współpracę z wieloma partnerami zagranicznymi i reakcję służb na zmieniający się rynek przestępczy. Efektem wprowadzania innowacyjnych rozwiązań jest realizacja wielu działań. Podczas ostatnich 3 lat zatrzymano 964 osoby, zlikwidowano 17 laboratoriów, wyeliminowano z rynku m.in. blisko 19 ton i ponad 1,1 tys. litrów narkotyków, wartych łącznie ponad miliard złotych. Zabezpieczono ogromne ilości prekursorów i innych substancji służących do produkcji narkotyków oraz przejęto 63 szt. broni palnej.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji od 2010 roku biorą aktywny udział w „Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości”. Funkcjonariusze uczestniczą w multidyscyplinarnych projektach EMPACT, w ramach których realizowane są Operacyjne Plany Działań w zakresie przyjętych priorytetów.

W projekcie EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne uczestniczą agencje i organizacje o charakterze międzynarodowym (m.in. Interpol, Europol, Frontex), służby państw członkowskich UE oraz przedstawiciele wielu państw spoza Unii Europejskiej, np. Albanii, Australii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Norwegii czy USA.

Od blisko 10 lat Centralne Biuro Śledcze Policji przewodniczy wspólnym działaniom na terenie Unii Europejskiej grupie EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne. Uczestnictwo w projekcie pozwala na zwiększenie zasięgu prowadzonych działań i nawiązanie nowych kontaktów, umożliwiających skuteczniejszą wymianę informacji w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej. W pracach Grupy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, przygotowywane są corocznie plany działań, które są odpowiedzią na najnowsze trendy na europejskim i światowym rynku tych substancji. Innowacyjne rozwiązania pozwalają ograniczyć produkcję i sprzedaż narkotyków syntetycznych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

W ramach podjętych działań, w latach 2018-2020 zatrzymano 964 osoby, łącznie zlikwidowano 17 laboratoriów,  przejęto blisko 19 ton narkotyków w postaci stałej (MDMA, amfetamina, metamfetamina, NPS, kokaina, heroina, marihuana, haszysz), ponad 1,1 tys. litrów narkotyków w postaci płynnej (GBL, płynna amfetamina), czy ponad 200 tys. tabletek ecstasy. Zabezpieczono również 67 ton i 17,5 tys. litrów różnego rodzaju chemikaliów używanych w procesie produkcji oraz 11,3 tony i prawie 1,3 tys. litrów prekursorów. W wyniku międzynarodowej współpracy przejęto 63 sztuki broni palnej. 

Ważnym aspektem realizowanego projektu są również szkolenia czy systematyczna wymiana informacji, dzięki czemu partnerzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje pozwalające w przyszłości skutecznie zwalczać zorganizowaną przestępczość narkotykową.

Warto zobaczyć:

EU Policy Cycle - EMPACT

CBŚP gospodarzem międzynarodowego spotkania platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne

CBŚP na czele międzynarodowej operacji przeciwko narkotykom syntetycznym - wartość zabezpieczonych narkotyków to blisko 365 mln zł

Powrót na górę strony