Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spektrometr dla policjantów zakupiony ze środków Funduszy Norweskich na lata 2014-2021

Data publikacji 10.08.2021

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy realizuje projekt szkoleniowy "Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej". Dzięki temu zakupiono spektrometr- specjalistyczne urządzenie do identyfikacji substancji wybuchowych i psychotropowych. Projekt, a więc zarówno szkolenia jak i urządzenie, zostały sfinansowane w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne” ze środków Funduszy Norweskich na lata 2014-2021.

Spektrometr Gemini jest profesjonalnym urządzeniem służącym do identyfikacji substancji wybuchowych i psychoaktywnych. Zastosowanie w urządzeniu dwóch niezależnych technik pomiarowych pozwala na szybką i niezawodną identyfikację badanej substancji. Rozpoznanie substancji jest możliwe nawet przez szkło lub przeźroczysty plastik, co bezpośrednio przedkłada się na zmniejszenie zagrożenia dla policjanta, ale także innych osób przebywających w pobliżu prowadzonych działań.logo Norway Grants

Nadmienić należy, że spektrometr pozwala na wykrycie i zidentyfikowanie ok. 14 tysięcy różnych substancji. Ponadto użytkownik ma możliwość rozszerzania jego pamięci o własne substancje, co umożliwia dostosowanie aparatu do specyfiki pracy funkcjonariuszy. Natychmiastowa wstępna identyfikacja badanej substancji pozwala na podjęcie szybkich i skutecznych działań związanych z neutralizacją zagrożenia a w konsekwencji na znaczące skrócenie czasu trwania czynności.

Wyposażenie policjantów KWP w Bydgoszczy w spektrometr Gemini pozwoli na efektywniejsze i bezpieczniejsze prowadzenie czynności na miejscach zdarzeń, które dotyczyć będą niezidentyfikowanych substancji psychoaktywnych czy materiałów wybuchowych.

Spektrometr będzie wykorzystywany przez policjantów Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy zwalczających przestępczość narkotykową oraz policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, zwłaszcza pirotechników.

Urządzenie już trafiło do KWP w Bydgoszczy, gdzie 40 przyszłych operatorów poznało możliwości jakie daje spektrometr w przypadku ujawnienia substancji narkotycznej lub wybuchowej oraz zostało przeszkolonych w zakresie jego użytkowania.

Było to pierwsze ze szkoleń realizowanych w ramach projektu. W sumie planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla 652 kujawsko-pomorskich policjantów, dzięki którym podniosą oni swoją wiedzę i umiejętności w zakresie: 

 • postępowania w przypadkach ujawniania opakowań z zawartością substancji, co do których zachodzi podejrzenie, iż mogą one być środkiem odurzającym lub substancją psychotropową lub materiałem wybuchowym co stanowić może zagrożenie terrorystyczne,
 • skoków spadochronowych i nurkowania dla funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy,
 • kryptowalut jako narzędzia do popełniania przestępstw i prania ”brudnych” pieniędzy,
 • metod odzyskiwania danych z urządzeń mobilnych i ich analizy,
 • nauki języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym.

Celem projektu  jest poprawa współpracy organów ścigania w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości zorganizowanej poprzez zapewnienie specjalistycznych szkoleń i dostępu do nowoczesnych technologii.

Projekt ten korzysta z dofinansowania o wartości: 512 863,30 Euro ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

(KWP w Bydgoszczy / kp)

 • Komendant przemawia do uczestników szkolenia
 • Widok na całą salę, w której przeprowadzane jest szkolenie i siedzących przy stołach policjantów
 • spektometr leżący na stole
 • Policjant wyciąga spektometr z szuflady
 • Policjant obsługujący spektometr
 • Policjant wykonujący badanie spektometrem
Powrót na górę strony