Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Msza Święta w intencji polskich Policjantów, ofiar zbrodni katyńskich

Data publikacji 02.09.2021

Punktualnie o godz. 16.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie w związku z 21. rocznicą otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w intencji funkcjonariuszy Policji Państwowej spoczywających na cmentarzu w Miednoje. We Mszy Świętej uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, komendanci wojewódzcy Policji oraz dyrektorzy biur KGP.

Uroczystej Mszy Świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie w intencji polskich Policjantów, ofiar zbrodni katyńskich przewodniczył abp. Józef Guzdek. Polską Policję reprezentował Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, komendanci wojewódzcy Policji oraz dyrektorzy biur KGP. Swoją obecnością podczas tej szczególnej uroczystości zaszczycił prawosławny Naczelny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbotewangelicki Kapelan Policji ks. Marek Twardzik oraz przedstawiciele stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939”, Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." Grażyna Szkonter, Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." Rafał Skiba oraz Prezes Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi Jarosław Olbrychowski.

Abp. Józef Guzdek w homilii mówiąc o tragicznej przeszłości funkcjonariuszy Policji Państwowej spoczywających na cmentarzu w Miednoje, odniósł się do teraźniejszości.

- To nie tak miało być. Dane nam było od jakiegoś czasu odwiedzać co roku ten cmentarz z bliskimi i krewnymi, tych którzy tam spoczywają. Teraz jest to niemożliwe, ale przecież miłość pokonuje wszelkie przeszkody. I pamięć też. Modlimy się za tych, którzy polegli, ale także za tych funkcjonariuszy, którzy strzegą naszego ojczystego domu. Ta modlitwa jest dzisiaj szczególnie potrzebna, kiedy głowy są rozgrzane i nie widzi się tego morza dobra.

Cytując Ewangelię wg. św. Łukasza, bp. Józef Guzdek powiedział:

- Jezus podkreśla, że człowiek rozumny, mądry będzie czujny i zabezpieczy swój dom przed obcym. Przed wrogiem, przed złodziejem. Te same uczucia i działania towarzyszom nam, gdy myślimy o Polsce. To nasz wspólny dom – a homilię biskup zakończył następującymi słowami:  -  Napięte stosunki między Polską a Rosją sprawiły, że pielgrzymka na groby pomordowanych stała się niemożliwa. Dlatego gromadzimy się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego na modlitwie, ale myśli nasze biegną tam, hen daleko, do mogił w Miednoje.

Tekst: podkom. Michał Gaweł / Biuro Komunikacji Społecznej KGP

Zdjęcia: Andrzej Chyliński / Biuro Komunikacji Społecznej KGP

  • kierownictwo polskiej Policji podczas uroczystej mszy świętej z okazji 21. rocznicy otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennnego w Miednoje
  • policjanci z kompani reprezentacyjnej polskiej Policji ze sztandarem z napisem Bóg, Honor, Ojczyzna stoją przed księdzem w kościele
  • kierownictwo polskiej Policji oraz zaproszeni goście podczas uroczystej mszy świętej z okazji 21. rocznicy otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennnego w Miednoje
  • biskup polowy wojska polskiego podczas mszy świętej przemawia do zebranych
  • kompania reprezentacyjna polskiej policji stoi na baczność podczas mszy świetej z okazji 21. rocznicy otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennnego w Miednoje
  • przedstawiciele Policji oraz inni goście podczas mszy świętej z okazji 21. rocznicy otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennnego w Miednoje
Powrót na górę strony