Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach

Data publikacji 15.09.2021

Od dziś, policjanci z komendy powiatowej w Ropczycach mają swój sztandar. Został ufundowany przez społeczność powiatu ropczycko-sędziszowskiego w dowód uznania dla policyjnej służby. Akt nadania podpisał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a sztandar wręczył nadinsp. Dariusz Augustyniak I Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się na placu przy siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach.

Poprzedziła ją Msza Święta w intencji policjantów i pracowników Policji, której przewodniczył ks.bp Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.

Dowódca uroczystości insp. Jacek Maślanka złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi. Potem, przy dźwiękach hymnu państwowego, nastąpiło podniesienie biało-czerwonej flagi.

Minutą ciszy uczczono pamięć o policjantach i pracownikach Policji, którzy zmarli na skutek COVID-19.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak powitał zaproszonych gości. Wśród nich, Wicewojewodę Podkarpackiego Jolantę Sawicką, przedstawiciela Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jacka Magdonia oraz przedstawicieli władz samorządowych, na czele z Witoldem Darłakiem Starostą Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz Burmistrzem Sędziszowa Małopolskiego Bogusławem Kmieciem i Zastępcą Burmistrza Ropczyc Markiem Misiurą, reprezentujących Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru.

W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza podkarpackiej Policji, funkcjonariusze i pracownicy ropczyckiej komendy, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych oraz instytucji i stowarzyszeń, które na co dzień współpracują z Policją.

Inspektor Dariusz Matusiak, w swym wystąpieniu przypomniał okoliczności, w jakich narodziła się inicjatywa ufundowania sztandaru. Wystąpili z nią przedstawiciele władz powiatowych, miejskich i gminnych w dowód uznania odpowiedzialnej i ofiarnej służby na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Komendant mówił też o trudach służby, jaką przyszło pełnić w warunkach pandemii i o tym, jak wiele nowych zadań postawiono przed formacją. Komendant odwołując się do tradycji podkreślił, że: "Sztandar jest symbolem najwyższych wartości, honoru i męstwa. Jego nadanie jest wielkim wyróżnieniem dla jednostki. Znakiem jedności i tożsamości, ale też więzi między społeczeństwem a funkcjonariuszami." 

Na głównej stronie płata sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach widnieje wizerunek orła białego, według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz słowa "Bóg, Honor, Ojczyzna". Natomiast na odwrotnej stronie płata sztandaru znajduje się tarcza herbowa powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru, który podpisał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, w drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe. W dowód zaangażowania w pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego 21 osób zostało zaproszonych do wbicia gwoździ i wpisania się do księgi pamiątkowej. Następnie ks. bp Jan Wątroba wraz z ks. Markiem Buchmanem -  kapelanem podkarpackiej Policji i ks. Leopoldem Kordasem - proboszczem parafii pw. św. Barbary w Ropczycach, dokonał poświęcenia sztandaru.  

Nadinsp. Dariusz Augustyniak I Zastępca Komendanta Głównego Policji przekazał sztandar insp. Wojciechowi Rakowi Komendantowi Powiatowemu Policji w Ropczycach, po czym poczet wystawiony przez Komendę Powiatową Policji w Ropczycach zaprezentował sztandar zgromadzonym.

Po tej prezentacji, głos zabrali zaproszeni goście: I Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych.

Uroczystość zakończyła defilada Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Foto: Anna Klee-Bylica Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie

 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - Msza Święta
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - Msza Święta
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - Msza Święta
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - Msza Święta
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - Msza Święta
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - Dowódca uroczystości insp. Jacek Maślanka zkłada meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - wciągnięcie flagi na maszt
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - przybyłych gości powitał Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak
 • Sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - wbijanie w drzewce sztandaru gwoździ honorowych
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - zaproszeni goście wpisują się do księgi pamiątkowej
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - zaproszeni goście wpisują się do księgi pamiątkowej
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - wbijanie w drzewce sztandaru gwoździ honorowych
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - kompania honorowa, w tle flaga
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - wbijanie w drzewce sztandaru gwoździ honorowych
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - wbijanie w drzewce sztandaru gwoździ honorowych
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - wbijanie w drzewce sztandaru gwoździ honorowych
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - wbijanie w drzewce sztandaru gwoździ honorowych
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - poświęcenie sztandaru
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - wręczenie sztandaru I Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez Starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - I Zastępca Komendanta Głównego Policji przekazuje sztandar Komendantowi Powiatowemu Policji w Ropczycach
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach przekazuje sztandar pocztowi sztandarowemu z ropczyckiej jednostki
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach - defilada kompanii honorowej ze sztandarami komendy wojewódzkiej w Rzeszowie i komendy powiatowej w Ropczycach
 • Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach
Powrót na górę strony