Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium dla funkcjonariuszy - „Edukacja antydyskryminacyjna - przedsięwzięcia szkoleniowe dla Policji"

Data publikacji 20.09.2021

W ramach projektu „Edukacja antydyskryminacyjna - przedsięwzięcia szkoleniowe dla Policji”, w komendzie wojewódzkiej w Rzeszowie, zorganizowano seminarium dla funkcjonariuszy z garnizonu podkarpackiego. Jest to ogólnopolski projekt komendy głównej i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Poruszana tematyka dotyczyła wielokulturowości, poszanowania praw i godności drugiego człowieka.

Czwartkowe szkolenie, to ogólnopolski projekt Komendy Głównej Policji i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie pn.Edukacja antydyskryminacyjna - przedsięwzięcia szkoleniowe dla Policji. Seminarium zostało zorganizowane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Wzięli w nim udział funkcjonariusze podkarpackiej Policji.

Jego celem było podniesienie kompetencji zawodowych policjantów i pracowników Policji, w obszarze ochrony praw człowieka, równego traktowania i etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki antydyskryminacyjnej.

W przedsięwzięcie włączyło się również Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Podczas szkolenia jego uczestnicy mogli wysłuchać wykładów dr Mariusza Jastrząba i Dagmary Mańki-Wizor z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Ich tematem była wielokulturowość oraz historia i tradycja społeczności żydowskiej.

W seminarium uczestniczył także Jakub Pawłowski, z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów z Markowej. Poruszył on tematykę respektowania praw człowieka, w wyjątkowo trudnych okolicznościach - w czasach okupacji niemieckiej i Holokaustu. Przybliżył postawy Polaków wobec społeczności żydowskiej w czasie wojny.

W szkoleniu wzięła udział również Marta Krasuska - główny specjalista Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KGP.

 

 

  • Seminarium dla funkcjonariuszy - „Edukacja antydyskryminacyjna - przedsięwzięcia szkoleniowe dla Policji"
  • Seminarium dla funkcjonariuszy - „Edukacja antydyskryminacyjna - przedsięwzięcia szkoleniowe dla Policji"
Powrót na górę strony