Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjant CBŚP Mistrzem i Wicemistrzem MPWPiSM w Kickboxingu

Data publikacji 27.09.2021

W miniony weekend w Siedlcach odbyły się Mistrzostwa Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w Kickboxingu. Policjant CBŚP nadkom. Tomasz Bagrowski zwyciężył w formule Pointfighting -74 kg weteran i zajął II miejsce w kategorii Kick Light -74 kg weteran. Tak wysokie miejsca na podium niewątpliwie świadczą o znakomitych umiejętnościach sportowych i doskonałej kondycji fizycznej policjanta, co przydaje się w codziennej służbie w CBŚP. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom Mistrzostw, a szczególnie Tomaszowi.

W Siedlcach w dniach 24-26 września 2021 roku odbyły się Mistrzostwa Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w Kickboxingu, organizowane przez Polski Związek Kickboxingu (PZKB). W zawodach uczestniczyło 182 zawodników. W zmaganiach mogli startować żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych: Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej (w tym OSP), Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Krajowej Administracji Skarbowej czy Inspekcji Transportu Drogowego.

Policjant Centralnego Biura Śledczego Policji, nadkom. Tomasz Bagrowski zwyciężył w formule Pointfighting -74 kg weteran i zajął II miejsce w kategorii Kick Light -74 kg weteran. Zajęcie tak wysokich miejsc na podium niewątpliwie potwierdziło znakomite umiejętności sportowe policjanta, co jest efektem wieloletnich treningów.

Nadkom. Tomasz Bagrowski w Policji służy od 21 lat, a sporty walki trenuje od dzieciństwa. Wielokrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski w Teakwon-do i Kickboxingu. Obecnie jest członkiem Reprezentacji Policji w Sztukach Walki i Sportach Siłowych, jest również członkiem Komisji ds. Służb Mundurowych w Polskim Związku Kickboxingu. Od 15 lat prowadzi Klub Sportowy Bulldog Gorzów, którego zawodnicy regularnie zdobywają medale i tytuły Mistrzów Polski w Kickboxingu.

Wszystkim zwycięzcom Mistrzostw Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w Kickboxingu składamy serdeczne gratulacje, a szczególnie nadkom. Tomaszowi Bagrowskiemu.

Powrót na górę strony