Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy Policji i WIOŚ w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko środowisku

Data publikacji 28.09.2021

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie podpisał porozumienie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w sprawie współpracy w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.

Dziś, insp. Dariusz Matusiak Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie spotkał się z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Krystyną Sołek. Okazją do tego, było podpisanie porozumienia o współpracy. Deklaracja zakłada współdziałanie w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku, a także naruszeń prawa z obszaru ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

W spotkaniu uczestniczyli też mł. insp. Bartłomiej Kowalski Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Rzeszowie oraz Jan Trzebiński Naczelnik Wydziału Inspekcji WIOŚ, którzy będą odpowiedzialni za realizację tych zadań.

Podpisana deklaracja jest konsekwencją porozumienia zawartego w dniu 31 sierpnia 2021 r. pomiędzy Komendą Główną Policji i Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska. Dzięki temu uregulowany został zakres współpracy i wymiany informacji pomiędzy Policją a GIOŚ.

Z uwagi na utworzenie w 2021 roku Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ, który został wyposażony w uprawnienia do ścigania przestępstw godzących w szeroko rozumiane środowisko naturalne, Generalny Inspektor Ochrony Środowiska stał się dla Policji naturalnym partnerem w procesie zwalczania przestępczości środowiskowej.

Współpraca międzyinstytucjonalna będzie opierać się w szczególności na wzajemnej pomocy w wykonywaniu czynności służbowych, udzielaniu wsparcia merytorycznego, wymianie informacji, organizowaniu przedsięwzięć prewencyjnych, a takze szkoleń dotyczących zwalczania przestępczości z obszaru ochrony środowiska.

Powrót na górę strony