Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

20 osób zatrzymanych - akcja służb

Data publikacji 05.10.2021

Funkcjonariusze CBŚP, ABW i KAS wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie przeprowadzili kolejne działania wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o przestępstwa karno-skarbowe w obrocie elektroniką. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić ok. 1,5 mld zł. Podczas tej realizacji zatrzymano 20 podejrzanych.

Policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą śledztwo wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie. Sprawa dotyczy funkcjonowania w latach 2014 - 2018 zorganizowanej grupy przestępczej, dopuszczającej się oszustw podatkowych polegających na wprowadzeniu do obrotu sprzętu elektronicznego bez uiszczenia należnego podatku VAT czy wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT. Grupa działała na terenie kraju oraz innych państw europejskich. W przestępczy proceder może być zamieszanych wiele podmiotów gospodarczych.

Śledczy ustalili, że mechanizm przestępczy polegał na wielokrotnym obrocie tym samym towarem. Wszystko to w celu uprawdopodobnienia dokonania transakcji kupna-sprzedaży sprzętu elektronicznego m.in. telefonów komórkowych, komputerów czy drukarek, pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury. Ze wstępnych ustaleń wynika, że uszczuplenia należności publicznoprawnych mogą wynieść ok. 1,5 mld zł.

W minionym tygodniu w wielu miastach Polski, w tym w Warszawie funkcjonariusze CBŚP, ABW oraz KAS przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymano łącznie 20 osób. Przeszukano również miejsca zamieszkania podejrzanych oraz siedziby podmiotów gospodarczych. Podczas działań zabezpieczono do dalszej analizy m.in. dokumentację, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci.

W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ujawnili mienie należące do podejrzanych, w tym nieruchomości, pieniądze, biżuterię, luksusowe samochody, o łącznej wartości ponad 15 milionów złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, w ramach której dokonywano szeregu przestępstw gospodarczych i skarbowych. Decyzją sądu 5 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.

Sprawa jest rozwojowa.

Materiał foto i video: CBŚP i KAS.

  • Dolary, euro, złotówki oraz inne banknoty o różnych nominałach leżące na blacie stołu.
  • 12 zegarków umieszczonych w drewnianej skrzynce.
  • Laptopy, tablety i telefony komórkowe leżące na blacie stołu.
  • Kilkaset banknotów w różnych walutach i nominałach leżących na stole oraz na podłodze.
  • Nieumundurowani funkcjonariusze stojący wraz z zatrzymanym obok samochodu na podziemnym parkingu.
  • Funkcjonariusze KAS w pomieszczeniu, w tle siedzący zatrzymany.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.02 MB)

Powrót na górę strony