Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W Małopolsce gościmy 15 policjantów z Gruzji, którzy pod okiem polskich kolegów będą szkolić swoje umiejętności

Data publikacji 06.10.2021

Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – POLSKA POMOC, pn. „Szkolenia na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzmocnienia instytucjonalnego Policji Patrolowej i Służb Zarządzania Kryzysowego Gruzji”.

Delegacja naszych gruzińskich kolegów przyjechała do Małopolski 3 października br. Policjanci uczestniczą w warsztatach do 8 pażdziernika br. Warsztaty odbywać się będą w formie  wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie,  a także funkcjonariuszy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie m.in. na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Podczas pięciodniowych zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:
•    Bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i dzieci z użyciem urządzenia AED.
•    Ocena stanu bezpieczeństwa na małopolskich drogach. Podstawowe przepisy dotyczące ruchu drogowego obowiązujące w Polsce. Omówienie działań profilaktyczno – edukacyjnych, nadzorczo – kontrolnych  i inżynieryjnych wpływających na poprawę bezpieczeństwa na drogach
•    Podstawy prawne związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia drogowego. Oględziny oraz postępowanie na miejscu tego zdarzenia.
•    Wykorzystanie współczesnych urządzeń oraz programów podczas likwidacji zdarzenia drogowego. Program komputerowy PLAN.
•    Współdziałania służb Policji i Straży Pożarnej podczas zdarzenia drogowego.
Dodatkową atrakcją dla funkcjonariuszy gruzińskich, będzie udział w ćwiczeniach na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Kościelcu – powiat proszowicki. Zostanie tam przeprowadzona symulacja wypadku drogowego, cięcie pojazdu w celu uwolnienia osób zakleszczonych w pojeździe.
Prowadzone warsztaty mają na celu przedstawienie prowadzonych przez polską Policję działań i nowoczesnych rozwiązań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozwiązania te mogą być wykorzystywane przez gruzińską Policję w ich codziennej służbie.
Ponieważ szkolenie odbywa się na terenie atrakcyjnej turystycznie Małopolski, zaplanowano także zwiedzanie  Zamku Królewskiego na Wawelu, ekspozycji Muzeum Narodowego w Rynku Podziemnym oraz Kopalni Soli w Wieliczce.

 

 • policjanci na sali konferencyjnej. na ścianie widnieje napis Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • policjanci na sali konferencyjnej. na ścianie widnieje napis Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • policjanci na sali konferencyjnej. na ścianie widnieje napis Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • policjanci na sali konferencyjnej. na ścianie widnieje napis Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • policjanci na sali konferencyjnej. na ścianie widnieje napis Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • policjanci na sali konferencyjnej. na ścianie widnieje napis Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • policjanci na sali konferencyjnej. na ścianie widnieje napis Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • policjanci na sali konferencyjnej. na ścianie widnieje napis Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • policjanci na sali konferencyjnej. na ścianie widnieje napis Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • policjanci na sali konferencyjnej. na ścianie widnieje napis Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • policjanci na sali konferencyjnej. na ścianie widnieje napis Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • policjanci na sali konferencyjnej. na ścianie widnieje napis Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • policjanci na sali konferencyjnej. na ścianie widnieje napis Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • policjanci na sali konferencyjnej. na ścianie widnieje napis Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • policjanci na sali konferencyjnej. na ścianie widnieje napis Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • policjanci na sali konferencyjnej. na ścianie widnieje napis Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • policjanci na sali konferencyjnej. na ścianie widnieje napis Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • policjanci na sali konferencyjnej. na ścianie widnieje napis Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Powrót na górę strony