Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nagrody Polskiej Izby Ubezpieczeń dla mazowieckich policjantów

Data publikacji 06.10.2021

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) nagrodziła w konkursie „Policjant Roku” funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu. Pamiątkowe statuetki zostały przyznane za szczególne zaangażowanie i współpracę z zakładami ubezpieczeń w walce z przestępczością ubezpieczeniową.

Polska Izba Ubezpieczeń zrzeszająca wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce przyznaje nagrody funkcjonariuszom zaangażowanym w walkę z przestępczością ubezpieczeniową. Nagroda została ustanowiona w celu uhonorowania pracy policjantów nad zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w tym obszarze. Nagrodę wręcza się maksymalnie pięciu funkcjonariuszom. Kandydatów zgłaszają zakłady ubezpieczeń zrzeszone w PIU. Pod uwagę brano wkład danego funkcjonariusza w zapobieganie i przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej oraz jego zaangażowanie w pracę.

Wśród nagrodzonych w tym roku znalazło się trzech policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu, którzy realizowali czynnosci w dwóch głośnych sprawach dotyczących wyłudzeń komunikacyjnych. 

W toku trwającego od kwietnia 2021 śledztwa policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu ustalili, że na terenie różnych miejscowości znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, działały współpracujące ze sobą osoby, zajmujące się wyłudzaniem odszkodowań z tytułu zgłaszanych do ubezpieczycieli pozorowanych zdarzeń drogowych. Do przestępczego procederu wykorzystywane były samochody głównie klasy premium, będące w leasingach. Sprawcy organizowali sfingowane kolizje drogowe między sobą lub wymuszając zdarzenia z osobami postronnymi. W zgłoszeniach szkód wskazywano okoliczności zdarzenia, które nie były zgodne z prawdą. Dotychczasowe ustalenia funkcjonariuszy wskazują, że z tytułu wypłat odszkodowań z polis OC i AC mogło dojść do wyłudzenia około 300 tys. zł. od towarzystw ubezpieczeniowych. Mundurowi do sprawy zabezpieczyli dwa samochody o wartości niemal 100 tys. zł oraz zabezpieczyli gotówkę na poczet przyszłych kar. Policjanci zatrzymali 7 osób, które usłyszały zarzuty wyłudzeń oraz usiłowania wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych. To mężczyźni w wieku od 25 do 51 lat. Czterech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.

We wrześniu tego roku, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu zatrzymali kolejne 4 osoby współdziałające w popełnianiu przestępstw polegających na wyłudzaniu odszkodowań komunikacyjnych.

W dotychczasowym śledztwie ustalono, że na terenie różnych miejscowości  województwa mazowieckiego działały współpracujące ze sobą osoby, zajmujące się wyłudzaniem nienależnych odszkodowań z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych. Zgłoszenia dotyczyły w szczególności luksusowych samochodów, głównie sprowadzanych z zagranicy, które rejestrowane były na podstawione osoby i ubezpieczane polisami AC. Następnie organizowano fikcyjne kolizje drogowe

z udziałem osób, na które pojazdy te były zarejestrowane, bądź też osób „wynajętych” przez organizatorów tego procederu w charakterze kierowców – uczestników upozorowanych kolizji drogowych. Powstałe szkody zgłaszano ubezpieczycielom, podając przy tym nieprawdziwe okoliczności zdarzenia, w których miało dojść do ich spowodowania, a osoby, na które poszczególne samochody były zarejestrowane, wskazywały ubezpieczycielom własne rachunki bankowe do wypłaty odszkodowań. Po uzyskaniu świadczeń z tytułu ubezpieczenia i ich wypłacie z kont bankowych przelane przez ubezpieczycieli środki, osoby te przekazywały organizatorom procederu. Z tytułu wypłat odszkodowań z polis OC i AC od 5 towarzystw ubezpieczeniowych mogło dojść do wyłudzenia łącznie ok. 10 milionów złotych. W dotychczasowym śledztwie zarzuty dokonania wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych z tytułu pozorowanych kolizji drogowych bądź usiłowań wyłudzeń, w tym w odniesieniu do mienia znacznej wartości oraz wyłudzeń poświadczenia nieprawdy przedstawiono 158 osobom. Wobec 31 osób skierowano już akty oskarżenia.

Dzisiaj w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Waldemara Wołowca oraz Zastępcy Komendanta, mł. insp. Piotra Janika, który nadzoruje pion kryminalny, przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń, wręczyli policjantom listy gratulacyjne oraz okolicznościowe statuetki.

ZP KWP/RJ

 

Powrót na górę strony