Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia „EGIDA - 21"

Data publikacji 17.10.2021

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. „EGIDA - 21” w 40 jednostkach organizacyjnych Policji, szczebla wojewódzkiego, miejskiego, powiatowego, szkołach Policji oraz w Komendzie Głównej Policji, przeprowadzane są dzisiaj ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA - 21. Do udziału w przedsięwzięciu zaplanowano 810 osób - tzw. rezerw osobowych. Rezerwiści posiadają nadane przydziały organizacyjno -mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczeń jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia  2020 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2021 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz decyzje Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA - 21”.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiada Komenda Główna Policji, komendy wojewódzkie Policji oraz szkoły Policji.

Głównym założeniem ćwiczenia jest praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu informacji na linii KPP / KMP / – KWP – KGP.

Obserwatorami ćwiczenia poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji są przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także jednostek organizacyjnych Policji.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2021 - 2035.

(Główny Sztab Policji KGP)

Inne teksty z komend Policji dotyczące ćwiczeń "EGIDA - 21":

 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • Komenda Główna Policji
 • Komenda Główna Policji
 • Komenda Główna Policji
 • Komenda Główna Policji
 • Komenda Główna Policji
 • Komenda Główna Policji
 • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
 • Komenda Stołeczna Policji
 • Komenda Stołeczna Policji
 • Komenda Stołeczna Policji
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Powrót na górę strony