Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”

Data publikacji 18.10.2021

18 października już po raz 15. obchodzimy Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Przy tej okazji Biuro Prewencji i Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji rozpoczynają działania w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”, realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: instrumentu współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego.

Na górnym pasku w kolorze czerwonym widnieje napis czarną czcionką: 18 października Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Na szarym tle w centralnej części plakatu widać dwa czarno-białe zdjęcia, jedno pokazuje ręce związane w nadgarstkach metalowym łańcuchem, drugie ukazuje twarz zmęczonego mężczyzny stojącego za siatką, po obu stronach zdjęć umieszczono czarne, małe grafiki: po lewej sylwetkę mężczyzny z kulą u nogi, po prawej ikonę ludzika z kilofem i kulą u nogi. Pod zdjęciami umieszczono napis czarną czcionką: Rozpoczęcie działań w projekcie "IDENTYFIKACJA OFIAR HANDLU LUDŹMI JAKO PODSTAWA UZYSKANIA WSPARCIA PRZEZ POKRZYWDZONEGO". Na dole strony umieszczono logotypy: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, COPE MSWiA, Unii Europejskiej Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Policji.

Przestępstwo handlu ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa, stanowiącą jedną z najcięższych zbrodni, rażąco godzącą w podstawowe prawa człowieka. Jest przestępstwem wieloczynnościowym naruszającym niezbywalne prawo każdego człowieka do wolności i godności zagwarantowanej przez liczne porozumienia międzynarodowe, a także przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Różnorodność form wykorzystania, transgraniczność, zróżnicowanie stosowanych przez sprawców środków przemocy, trudne, nieraz sprzeczne emocje ofiar, a także niejednolity odbiór społeczny procederu w zależności od regionu świata – wszystko to czyni z handlu ludźmi wyzwanie dla społeczności międzynarodowej, organów władzy i organów ścigania. Ponadto wieloetapowość
i skomplikowanie znamion tego przestępstwa często utrudniają trafną identyfikację zjawiska handlu ludźmi, w tym identyfikację osób pokrzywdzonych tym czynem zabronionym.

Mając świadomość tego, że każdy może stać się ofiarą handlu ludźmi, przestępstwa, które jest trzecim pod względem wielkości dochodów nielegalnym biznesem, tuż po handlu bronią i narkotykami, Biuro Prewencji wraz z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji przystępują do działań w ramach ogólnopolskiego projektu „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”, którego głównym założeniem jest zwiększenie skuteczności Policji w identyfikacji ofiar handlu ludźmi.

Przedsięwzięcie finansowane w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, realizowane będzie do końca 2022 r.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • wzrost kompetencji koordynatorów ds. handlu ludźmi w zakresie wczesnej identyfikacji ofiar i prowadzenia spotkań ze społeczeństwem oraz
  • wytworzenie impulsu służącego wzbudzeniu świadomości zagrożeń współczesnym niewolnictwem.

Beneficjentami projektu będą zarówno funkcjonariusze służby kryminalnej i służby prewencyjnej, zajmujący się koordynacją zapobiegania oraz zwalczania przestępstwa handlu ludźmi na poziomie regionalnym i lokalnym, jak i osoby w wieku 16-45 lat, wyjeżdżające bądź noszące się z zamiarem wyjazdu do pracy poza granice kraju jako osoby najbardziej narażone na zjawisko handlu ludźmi, w tym zjawisko wyzysku pracowniczego.

Wśród działań projektowych zaplanowano m.in. opracowanie materiałów edukacyjnych, szkolenia specjalistyczne dla funkcjonariuszy Policji, prowadzone na terenie kraju, przygotowanie i emisję spotu na temat zapobiegania handlowi ludźmi czy międzynarodową konferencję będącą okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w obszarze zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi.

Podkreślić należy, że współczesnych niewolników jest więcej niż kiedykolwiek w historii. Miejmy nadzieję, że rozpoczynający się projekt pomoże w sprawnej i skutecznej identyfikacji ofiar handlu ludźmi.

(Biuro Prewencji KGP)

Inne teksty z komend Policji dotyczące Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi:

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony