Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla instruktorów technik i taktyk interwencji

Data publikacji 20.10.2021

W sali specjalistycznej do sportów walki Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach, na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 w dniach 11 - 15 października 2021 r. odbyły się zajęcia metodyczno - szkoleniowe dla instruktorów taktyki i technik interwencji policyjnych.

W spotkaniu, które przeprowadzili instruktorzy z Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach, uczestniczyło 69 instruktorów z taktyki i technik interwencji z jednostek Policji z województwa śląskiego. Podczas zajęć policjanci doskonalili wiedzę z zakresu prawidłowej i skutecznej samoobrony w trakcie interwencji oraz umiejętność praktycznego zastosowania technik obrony, ataku i obezwładniania osób.

Stróże prawa omówili zasady użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, elementy taktyki i technik interwencji przeprowadzanych między innymi z osobami, których zachowanie wskazuje, że mogą znajdować się pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających oraz kwestie interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn. W części praktycznej przećwiczono techniki obezwładnienia osób stwarzających zagrożenie, zasady obrony przed atakiem osób posiadających niebezpieczne narzędzia i przedmioty. Uczestnicy ćwiczyli poruszanie się z bronią w różnych sytuacjach taktycznych, techniki jej szybkiego wyjęcia i oddania celnego strzału. Omówiono również przebieg wybranych interwencji z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.

Tego typu spotkania prowadzone są cyklicznie. Dzięki nim instruktorzy policyjni mogą nie tylko poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, ale i wymieniać się własnymi uwagami i spostrzeżeniami związanymi z prowadzeniem zajęć dla policjantów w jednostkach macierzystych.

 • Zdjęcie kolorowe: instruktor i uczestnicy siedzą na macie ćwiczeń
 • Zdjęcie kolorowe: kolorowe hantle
 • Zdjęcie kolorowe: instruktor podczas ćwiczeń
 • Zdjęcie kolorowe: instruktor podczas pokazu obezwładnianiawokół widoczni uczestnicy
 • Zdjęcie kolorowe: instruktor podczas ćwiczeń na macie, wokół uczestnicy obserwują pokaz
 • Zdjęcie kolorowe: dwóch uczestników szkolenia podczas obezwładniania mężczyzny
 • Zdjęcie kolorowe: instruktor podczas pokazu obezwładniania w tle widoczni uczestnicy
 • Zdjęcie kolorowe: instruktor podczas ćwiczeń na macie, wokół uczestnicy obserwują pokaz
 • Zdjęcie kolorowe: dwóch uczestników szkolenia podczas obezwładniania mężczyzny
 • Zdjęcie kolorowe: uczestnik szkolenia podczas obezwładniania mężczyzny, obok widoczny instruktor oraz inna uczestniczka
 • Zdjęcie kolorowe: instruktor podczas ćwiczeń na macie
Powrót na górę strony