Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji

Upowszechnianie historii i tradycji Policji, budowanie tożsamości formacji i etosu służby to ważne elementy dla polskiej Policji. Propagowanie wiedzy o naszej formacji, a tym samym postaw prospołecznych i patriotycznych zaczyna się od edukacji i stwarzania możliwości poznania.

Zawarte 9 listopada br. porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji reprezentowanym przez podinsp. Krzysztofa Musielaka dyrektora Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP i Tomaszem Madejem dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji pozwoli na realizację wspólnych projektów edukacyjnych, wystawienniczych i promocyjnych.

W treści parafowanego, w budynku Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP w Warszawie, dokumentu znalazły się zapisy o wspólnym udostępnianiu przestrzeni w zakresie upowszechniania historii i tradycji Policji oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego zgodnie z posiadanymi zasobami kompetencjami. Po podpisaniu porozumienia nawiązującego współpracę w zakresie promocji oraz upowszechniania form działalności każdej ze stron podczas spotkania został uzgodniony plan działań realizowanych w ramach niniejszego porozumienia.

BKS/zdj. Izabela Pajdała „Gazeta Policyjna”

  • policjantka, dwie inne kobiety i dwie kobiety i  dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji podczas oglądania wystawy stoją w pomieszczeniu muzeum Policji, w tle gabloty i grafiki na  ścianach
  • dwie kobiety i  dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji podczas oglądania wystawy
  • dyrektor Biura Edukacji historycznej - muzeum Policji i dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
  • dyrektor Biura Edukacji historycznej - muzeum Policji i dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji siedzą przy stole podpisując porozumienie
Powrót na górę strony