Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dodatkowe 495 milionów złotych na nagrody dla policjantów i pracowników Policji

Data publikacji 09.11.2021

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w porozumieniu ze stroną związkową, doceniając ciężką i pełną wyrzeczeń służbę policjantów i pracowników polskiej Policji, podjął decyzję o przekazaniu dodatkowych pieniędzy w formie nagród dla policjantów i pracowników Policji.

W związku z ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1900) limit wydatków Policji został zwiększony o kwotę 495.504.357 zł z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń, w tym:

  • dla członków korpusu służby cywilnej – 34 370 769 zł (średnio na etat 2 818 zł)
  • dla pozostałych pracowników – 28 720 000 zł (średnio na etat 2 391 zł)
  • wydatki pochodne od wynagrodzeń – 11 790 588 zł
  • dla policjantów – 420 623 000 zł (średnio na etat 4 086 zł)

Przyznany limit dla każdej z jednostek (oddzielnie dla KGP, CBŚP, BSWP, szkół Policji, KWP czy KPP/KMP/KRP) został naliczony w wysokości 6% limitu wydatków ujętego w pierwotnej ustawie budżetowej tej jednostki.

Nie zostały narzucone żadne kryteria oceny policjantów i pracowników a nagrody będą przyznawane według propozycji dokonywanych przez przełożonych, którzy najlepiej znają dyspozycyjność i jakość zadań wykonywanych przez podległych im funkcjonariuszy i pracowników.

Nagrody z dodatkowej puli trafią do policjantów i pracowników Policji jednorazowo 6 grudnia 2021 roku.

Komendant Główny Policji wraz z kierownictwem polskiej Policji dziękuje wszystkim policjantom i pracownikom za pełnioną służbę i duże zaangażowanie, z jakim na co dzień pomagają obywatelom, dbając o bezpieczeństwo i porządek. Dla kierownictwa polskiej Policji najważniejsi są ludzie, którzy codziennie wzorowo wykonują powierzone im obowiązki, często z narażeniem życia i zdrowia. Dlatego cały czas Komendant Główny Policji wraz z kierownictwem Policji podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu poprawę warunków pracy, jak i uposażenia.

(KGP)

Powrót na górę strony