Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi policjanci w łódzkim garnizonie

Data publikacji 10.11.2021

9 listopada 2021 roku w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 90 nowo przyjętych policjantów. Dobór do służby prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy termin przyjęcia zaplanowano na 30 grudnia 2021 roku.

Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinspektora Sławomira Litwina w uroczystości udział wzięli Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, prawosławny dziekan Straży Granicznej ks. ppłk. SG Adam Weremijewicz, przedstawiciele kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomaszem Jędrzejowskim na czele, wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów nadkom. Tomasz Borowiecki, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zdzisław Pełka, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku Jarosław Olbrychowski i Wiceprezes Zarządu Józef Kuczka.

Rotę ślubowania wypowiedziało 90 nowo przyjętych funkcjonariuszy, w tym 61 policjantów i 29 policjantek.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w jednostkach policji naszego garnizonu. Było to piąte przyjęcie do służby w roku 2021. Dotychczas przyjęto 391 policjantów. W tym roku zaplanowano jeszcze jeden termin przyjęcia do służby - 30 grudnia 2021.

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin, który w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie i rolę Policji w społeczeństwie. Pogratulował policjantom wyboru tak odpowiedzialnej służby, z którą człowiek wiąże się zwykle na całe życie.

Podczas uroczystości Jarosław Olbrychowski Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku uhonorował komendanta wojewódzkiego i jego zastępcę pamiątkowymi Medalami 100-lecia Utworzenia Policji Państwowej.

Nadinspektor Sławomir Litwin Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi w asyście swojego zastępcy ds. logistyki młodszego inspektora Tomasza Jędrzejowskiego przekazał nowe pojazdy służbowe wyróżnionym jednostkom łódzkiego garnizonu policji.

Przypominamy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

asp. sztab. Radosław Gwis

  • Policjantka stojąca przed pocztem sztandarowym.
  • Policjanci stojący przed pocztem sztandarowym.
  • Policjanci ślubują.
  • Policjanci stoją na sali gimnastycznej.
  • Przemówienie w trakcie uroczystości ślubowania.
  • Przemawia Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.
  • Komendant składa gratulacje policjantce.
  • Jarosław Olbrychowski wręcza medal Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi.
  • Jarosław Olbrychowski wręcza medal Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.
Powrót na górę strony