Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nie jesteście sami….

Data publikacji 17.11.2021

Do Komendy Głównej Policji wpłynęły podziękowania w formie laurek „ku pokrzepieniu ducha” adresowane do policjantów, żołnierzy i strażników granicznych od 5-letniej Ali i 8-letniego Julka, które przesłał ich tata Grzegorz. W laurkach dzieci dziękują funkcjonariuszom pełniącym służbę na granicy z Białorusią za ochronę naszych granic. „Oni i my jesteśmy z Wami!”- podkreślił Pan Grzegorz. Dziękujemy za ten piękny gest. Takie słowa są bardzo cenne i stanowią duże wsparcie dla wszystkich funkcjonariuszy zaangażowanych w wykonywanie tak ważnych zadań.

Powrót na górę strony