Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowania dla dzielnicowego za pełen profesjonalizm

Data publikacji 19.11.2021

Do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku wpłynęły podziękowania dla dzielnicowego z Komisariatu Policji w Karczewie mł. asp. Marcina Szymańskiego. W liście skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mieszkaniec gminy Karczew wyraził wdzięczność za pomoc jaką otrzymał od Policji, a szczególnie od dzielnicowego. Policjant wykazał się pełnym profesjonalizmem, a przeprowadzone przez niego czynności służbowe pozwoliły na przywrócenie spokoju mężczyźnie. Te podziękowania potwierdzają duże zaangażowanie mł. asp. Marcina Szymańskiego w sprawy mieszkańców oraz skuteczność działań Policji.

Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Karczewie mł. asp. Marcin Szymański zawsze podkreśla, że rola dzielnicowego w społeczeństwie jest bardzo ważna, gdyż właśnie to ci funkcjonariusze Policji są najbliżej mieszkańców i znają ich problemy oraz potrzeby. Muszą przy tym wykazywać się ogromnym zaangażowaniem, empatią i skutecznością. Podziękowania za trud włożony w codzienną służbę motywują do działania i sprawiają, że wzrasta poczucie z dobrze wykonanej pracy na rzecz społeczeństwa.

„Szanowny Panie Ministrze!

Chciałbym niniejszym wyrazić moje najwyższe uznanie za pomoc okazaną mi przez pana dzielnicowego Marcina Szymańskiego w obliczu ciężkiej sytuacji znęcania się psychicznego i fizycznego, którego ofiarą padłem ze strony mojej matki, pani…

Jestem osobą całkowicie niewidomą i przez to nieporadną. Matka znęcała się nade mną od wielu lat: …

Pan dzielnicowy, który podczas interwencji samodzielnie rozeznał się z faktu stosowania przemocy przez moją matkę, udzielił mi pomocy i wsparcia. Policja powiadomiła organy opieki społecznej, które założyły mojej matce Niebieską Kartę, natomiast pan dzielnicowy – pomimo że bardzo bałem się tego kroku – namówił mnie do złożenia zawiadomienia na komisariacie, a następnie z wielkim zaangażowaniem wspierał tok śledztwa prokuratorskiego. To od pana dzielnicowego dowiedziałem się, że istnieje możliwość nakazania opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy, co prokurator zastosował.

Pan dzielnicowy był i jest zawsze pomocny, dostępny, pełen empatii oraz profesjonalizmu, posiada rozległą wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pozostaje doskonale zorientowany w sytuacji w środowisku lokalnym i zawsze gotów do niesienia pomocy.

Osoby nękające mnie nie reagowały w żaden sposób na pouczenia pracowników i kierowników MGOPS. Gdy jednak zgłosiłem sprawę panu dzielnicowemu, z łatwością wytypował on prowodyra tych działań oraz obiecał porozmawiać z nim. Od tego czasu żadne podobne incydenty się nie powtórzyły, a osoby te już nigdy ze mną nie rozmawiały. Ponadto pan dzielnicowy szczegółowo wyjaśnił mi moje prawa, wynikające z przepisów o ochronie świadka, poszkodowanego oraz doradził kroki, jakie mogę podjąć. Cały czas wspiera mnie psychicznie oraz daje mi poczucie bezpieczeństwa jako ofierze.

Pan aspirat Szymański udzielił mi także osobiście pomocy, gdy matka naruszała zakaz prokuratorski i mimo jego nałożenia odwiedzała mój dom, próbowała wyważać drzwi, krzyczała, wprowadzała w błąd interweniujących policjantów, jakoby miała zgodę prokuratora. Pan dzielnicowy z łatwością ustalił, iż była to nieprawda, a żadnej zgody prokuratora nie miała oraz fizycznie zapewnił mi bezpieczeństwo …

W zasadzie wszystkie więc problemy, jakie wynikły w toku tej trudnej sprawy, moje katastrofalne i bezradne położenie oraz dramat, jaki rozgrywał się w czterech ścianach mojego domu, zakończył się dzięki profesjonalizmowi pana dzielnicowego.

Pan dzielnicowy, choć wyróżnia się wyraźnie sprawnością fizyczną i interwencyjną oraz bardzo dba o stronę formalną swoich działań, sporządzanie pism, informowanie przełożonych i instytucji itp., pozostaje w służbie człowiekiem i chętnie stosuje wyżej opisane „miękkie” metody szybkiego rozwiązywania konfliktów oraz eliminowania zagrożeń, które w praktyce okazują się najskuteczniejsze.

Potrafił z łatwością dotrzeć zarówno do mnie, jako zastraszonej ofiary przemocy, która bała się zawiadomienia instytucji, jak również skutecznie oddziaływać na sprawcę i jego popleczników powstrzymując ich. Skuteczność tych działań dowodzi jego kompetencji komunikacyjnych i organizacyjnych oraz niezwykłej łatwości w rozeznawaniu sytuacji w środowisku lokalnym. Działania te dowodzą także wielkiej odwagi i braku obaw przed oddziaływaniami wpływowego i prominentnego sprawcy oraz tzw. układami, z jakich sprawca korzysta, usiłując zapewnić sobie bezkarność.

Bardzo dziękuję Panu Ministrowi za cały wysiłek wkładany w rozwój polskiej Policji, którego skutkiem dysponuje ona tak doskonałymi profesjonalistami, jak mł. asp. M. Szymański.

Równocześnie jako obywatel, który tak wiele panu aspirantowi zawdzięcza, "….  gdyż może być przykładem dla każdego dzielnicowego w kraju....… Z poważaniem ......".

Te podziękowania nie tylko potwierdzają duże zaangażowanie dzielnicowego, ale są również motywacją do dalszego działania i dają olbrzymią satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

(KSP / kp)

Powrót na górę strony