Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja projektu „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności”

Data publikacji 22.11.2021

„Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności” - to temat kampanii, której inauguracja odbyła się w Polańczyku. Głównym celem projektu jest zapobieganie i zwalczanie przestępczości oraz wspieranie ofiar. Projekt skierowany jest do seniorów, ponieważ w przypadku oszustw „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na wypadek”, to właśnie ta grupa społeczna jest najbardziej narażona na ich skutki. Oprócz komendy wojewódzkiej z Rzeszowa, która jest liderem, partnerami projektu są także komendy wojewódzkie z Olsztyna, Białegostoku, Lublina i Gorzowa Wielkopolskiego.

Inauguracja projektu „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności” odbyła się w minionym tygodniu w Polańczyku. W dwudniowym szkoleniu wzięli udział przedstawiciele z pięciu komend wojewódzkich - Rzeszowa, Białegostoku, Lublina, Olsztyna i Gorzowa Wielkopolskiego. Założenia projektu podejmują problematykę związaną ze zorganizowaną przestępczością o charakterze międzynarodowym przeciwko mieniu, na tzw. legendę. Głównym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki oszustw metodą na „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na wypadek”.

Najbardziej narażoną grupą społeczną na utratę oszczędności są seniorzy. W dużej mierze wynika to z tego, że często osoby te zamieszkują samotnie, nie mają częstego kontaktu ze swoimi najbliższymi, więc nie mają bezpośredniej możliwości zweryfikowania informacji otrzymanych przez telefon. Seniorzy przez to, że kierują się ufnością wobec innych i na ogół dużą wrażliwością i empatią, często chcąc pomóc swoim najbliższym, padają ofiarą przestępców. Pod wpływem dużych emocji i stresu podejmują pochopne decyzje, nie zastanawiając się nad ich ewentualnymi konsekwencjami.

Główne założenia i cel podejmowanych działań w związku z realizowanym projektem „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności”, omówiła Agata Michońska główny specjalista Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Moderatorem był mł. insp. Piotr Kluz - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który podkreślił, jak ważne jest znaczenie profilaktyki w przeciwdziałaniu niepożądanym zjawiskom oraz jak ważna jest współpraca międzyinstytucjonalna w walce z oszustwami.  

Nadkomisarz Czesław Furmanek z Biura Kryminalnego KGP, omówił dane dotyczące przestępczości związanej z oszustwami „na wnuczka”, na terenie całego kraju. Jak zaznaczył, to właśnie osoby starsze najczęściej padają ofiarami oszustów. Asp. szt. Janusz Makoś z wydziału kryminalnego komendy wojewódzkiej w Rzeszowie scharakteryzował oszustwa na tzw. legendę i omówił metody działania sprawców. O tym, jak ważna jest współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz bezpieczeństwa seniorów, mówił asp. Jerzy Ossoliński z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Na zakończenie czwartkowego spotkania głos zabrała mł. insp. Wanda Mende Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej KGP.

O spoofingu telefonicznym i roli profilaktyki w przeciwdziałaniu zagrożeniom mówił w piątek mł. insp. Piotr Szymański Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością z komendy wojewódzkiej z Rzeszowa. Na zakończenie asp. Jerzy Ossoliński z wydziału prewencji z KWP w Rzeszowie poruszył zagadnienie związane z seniorami, jako grupą szczególnie narażoną na wiktymizację.

Konferencję podsumował kom Jan Poskrobko - ekspert Zespołu do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Wydziału Kryminalnego komendy wojewódzkiej w Białymstoku, który był pomysłodawcą  projektu. 

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia, po zakończonych prezentacjach, w trakcie dyskusji nastąpiła wspólna wymiana doświadczeń.

Projekt pn. „Fałszywy telefon – zagrożone oszczędności" nr PL/2020/PR/0110, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Po lewej stronie flaga Unii Europejskiej, po prawej napis UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, pod spodem napis Bezgraniczne Bezpieczeństwo

  • Inauguracja projektu „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności”. Uczestnicy konferencji na sali podczas spotkania.
  • Inauguracja projektu „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności”. Uczestnicy konferencji na sali podczas spotkania.
  • Inauguracja projektu „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności”. Uczestnicy konferencji na sali podczas spotkania.
  • Inauguracja projektu „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności”. Uczestnicy konferencji na sali podczas spotkania.
  • Inauguracja projektu „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności”. Uczestnicy konferencji na sali podczas spotkania.
  • Inauguracja projektu „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności”. Uczestnicy konferencji na sali podczas spotkania.
  • Inauguracja projektu „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności”. Uczestnicy konferencji na sali podczas spotkania.
  • Inauguracja projektu „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności”. Uczestnicy konferencji na sali podczas spotkania.
Powrót na górę strony