Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.11.2021

Dolnośląska Policja, Straż Graniczna oraz Straż Ochrony Kolei to służby zaangażowane w poszukiwania, których finałem było zatrzymanie kilkunastu osób – cudzoziemców pochodzących z krajów Bliskiego Wschodu, którzy najprawdopodobniej nielegalnie przekroczyli granicę Polski.

Do zatrzymania doszło w środę, 24 listopada 2021 roku. Zgorzeleccy policjanci włączyli się w poszukiwania prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Straż Ochrony Kolei za grupą cudzoziemców, którzy ukrywali się na terenach leśnych. Część z nich na widok funkcjonariuszy usiłowała uciec i schować się w zaroślach.

W rezultacie zatrzymano 14 cudzoziemców pochodzących z krajów Bliskiego Wchodu, którzy od kilku dni tułali się po lasach. Zostali oni przewiezieni następnie do placówki Straży Granicznej i przebadani przez lekarza. Ich stan został określony jako dobry, nie wymagający hospitalizacji.

Zatrzymani nie posiadali przy sobie dokumentów, na podstawie których można by było jednoznacznie stwierdzić ich tożsamość i obywatelstwo. 10 cudzoziemców oświadczyło, że są obywatelami Iraku, 4 kolejnych deklarowało irańskie obywatelstwo. Podczas rozmów z udziałem tłumacza funkcjonariuszom udało się ustalić, że najstarszy z nich ma 31 lat, natomiast najmłodszy 19. Wszyscy deklarowali chęć dotarcia do Niemiec.

Obecnie trwają dalsze czynności z udziałem tłumacza. Z uwagi na to, iż żaden z zatrzymanych cudzoziemców nie chciał złożyć wniosku o ochronę międzynarodową na terytorium Polski, funkcjonariusze Straży Granicznej wszczęli postępowania administracyjne, na podstawie których zobowiązani zostaną do opuszczenia Polski. Ponadto potwierdzana jest obecnie prawdziwość danych personalnych zatrzymanych osób.

(KWP we Wrocławiu / sc )

  • funkcjonariusz straży granicznej i policjant
  • dwóch umundurowanych mężczyzn stojących przed samochodem
  • funkcjonariusz straży ochrony kolei
Powrót na górę strony