Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie szefów Policji państw Forum Salzburg

Kryzys migracyjny był jednym z tematów spotkania szefów Policji państw zrzeszonych w ramach Forum Salzburg. Gospodarzem spotkania - zorganizowanego w dniu 25 listopada 2021 roku w formie wideokonferencji - były Węgry, sprawujące obecnie półroczną prezydencję w Forum.

Stronę polską podczas spotkania reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oraz Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. Grzegorz Niemiec.

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w ramach Forum Salzburg - inicjatywy skupiającej ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej (Austrii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Polski, Węgier, Rumunii, Chorwacji i Słowenii). Wzięli w niej udział także przedstawiciele krajów należących do tak zwanej Grupy Przyjaciół Forum Salzburg, zrzeszającej takie kraje jak Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia Północna, Czarnogóra, a także Mołdawia.

Zjawisko nielegalnej migracji oraz jej powiązania z działalnością grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi stanowiło jeden z kluczowych tematów poruszonych przez uczestników spotkania. Przedstawiciele Policji wymienili się uwagami oraz spostrzeżeniami w kontekście eskalującego kryzysu migracyjnego na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej oraz jego wpływu na bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Wspólnoty.

Nadinsp. Roman Kuster nadmienił, że polska Policja – z uwagi na swoje możliwości oraz doświadczenie – jest mocno zaangażowana we wspieranie innych służb na polsko-białoruskiej granicy, a ponadto na bieżąco podejmuje i realizuje wyzwania związane z przestępczością, dla której tłem jest aktualny kryzys migracyjny.

Uczestnicy spotkania poruszyli także kwestię związaną z epidemią Sars-Cov-2 oraz idących w ślad za nią możliwych restrykcji dotyczących podróży i przemieszczania się. Konkluzją wydarzenia była zadeklarowana wola ścisłej współpracy, wymiany informacji i doświadczeń członków i przyjaciół Forum Salzburg w ramach budowy wspólnego bezpieczeństwa.

W pierwszej połowie 2022 roku Polska ponownie obejmie przewodnictwo w Forum.

(BMWP KGP, foto: Jacek Herok BKS KGP)

  • oficer Policji, mężczyzna i kobieta siedzący w sali za stołem, przed nimi stoi telewizor, na którym widać mężczyznę
  • oficer Policji i mężczyzna siedzą w sali za stołem, nad nimi widoczny napis: Komenda Główna Policji
  • plecy oficera Policji siedzącego za stołem, przed nimi stoi telewizor, na którym widać mężczyznę
  • oficer Policji, mężczyzna siedzący w sali za stołem - widok ich pleców. Przed nimi stoi telewizor, na którym widać mężczyznę
Powrót na górę strony