Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci na misji w Kosowie wyróżnieni medalami

Data publikacji 25.11.2021

I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak przewodniczył delegacji Policji podczas wizyty w polskim Kontyngencie Policyjnym w Kosowie. W trakcie jej trwania odznaczono policjantów medalami przyznanymi przez Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Odznaczenia wręczyli osobiście nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Szef Misji EULEX Pan Lars-Gunnar Wigemark.

Polski Kontyngent Policyjny stacjonuje w Kosowie od 2000 roku. Początkowo z ramienia ONZ, a obecnie pod auspicjami Unii Europejskiej w ramach misji w zakresie praworządności EULEX, polscy funkcjonariusze we współpracy z siłami policyjnymi państw Europy czuwają nad zapewnieniem bezpieczeństwa regionu.

To właśnie do tych policjantów - pełniących służbę z dala od domu oraz swoich bliskich - udał się z wizytą I Zastępca Szefa polskiej Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak. W podroży towarzyszyli mu Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, nadinsp. Piotr Leciejewski, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, nadinsp.  Michał Ledzion, Zastępca Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA", insp. Sławomir Wocial oraz Naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP, nadkom. Paulina Macczak. 

Podczas uroczystej zbiórki I Zastępca Komendanta Głównego Policji przyznał, że czerpie dumę z przywileju współdowodzenia formacją złożoną z policjantów, cechujących się profesjonalizmem, świadomością znaczenia powierzonych im zadań oraz oddaniem przy ich realizacji. Doceniając wyzwania związane ze specyfiką służby na misji, podziękował funkcjonariuszom oraz ich rodzinom za trud oraz poświęcenie, a także życzył bezpiecznego powrotu do domu po pomyślnie zakończonej misji.

W swoim przemówieniu nadinsp. Dariusz Augustyniak odniósł się także do planu modernizacji Policji, który przyniósł i nadal przynosi wiele pozytywnych zmian, zarówno w wymiarze infrastrukturalnym, jak i w kontekście efektywności oraz komfortu służby funkcjonariuszy. 

Stacjonująca obecnie w Kosowie, XXXII rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji kończy swoją służbę w grudniu 2021 roku.

BMWP KGP

 

 • spotkanie Zastępcy KGP z policjantami w Kosowie
 • policjanci stoją przy maszcie, w rękach mają flagę RP
 • spotkanie Zastępcy KGP oraz Szefa Misji EULEX z policjantami w Kosowie
 • spotkanie Zastępcy KGP oraz Szefa Misji EULEX z policjantami w Kosowie
 • spotkanie Zastępcy KGP oraz Szefa Misji EULEX z policjantami w Kosowie
 • spotkanie Zastępcy KGP oraz Szefa Misji EULEX z policjantami w Kosowie
 • spotkanie Zastępcy KGP oraz Szefa Misji EULEX z policjantami w Kosowie
 • spotkanie Zastępcy KGP oraz Szefa Misji EULEX z policjantami w Kosowie
 • spotkanie Zastępcy KGP oraz Szefa Misji EULEX z policjantami w Kosowie
 • spotkanie Zastępcy KGP oraz Szefa Misji EULEX z policjantami w Kosowie
 • spotkanie Zastępcy KGP oraz Szefa Misji EULEX z policjantami w Kosowie
Powrót na górę strony