Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Z pomocą dla Amelii

Data publikacji 26.11.2021

„Dzień Dawcy Szpiku dla Amelii” w Centrum Szkolenia Policji zakończył się sukcesem.Słuchacze i kadra stanęli na wysokości zadania. 179 z nich zdecydowało się zarejestrować w bazie Fundacji DKMS jako potencjalni dawcy komórek macierzystych szpiku.

W grudniu 2020 roku u 12-letniej Amelii zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną. Jedyną szansą na jakiekolwiek wyzdrowienie i życie dziewczynki jest przeszczep szpiku od Dawcy niespokrewnionego. Niestety jak do tej pory nie znalazł się „bliźniak genetyczny”. Żadna z 39 milionów osób, zarejestrowanych w bazach dawców szpiku na całym świecie, nie jest z nią zgodna. Dlatego każda nowa osoba, która zostanie potencjalnym dawcą i zarejestruje się w Fundacji DKMS zwiększa szansę na życie Amelii.

W Polsce co piąty pacjent potrzebujący przeszczepu, nie ma na niego szans, z powodu braku zgodnego dawcy. Chcąc pomóc Amelii, jak i innym osobom w takiej sytuacji, wraz z absolwentami naszego Centrum Szkolenia i drużyną „Dla Amelii” i Fundacją DKMS zorganizowaliśmy Dzień Dawcy Szpiku. Akcja miała miejsce 24 listopada br., a rejestrację poprzedziło spotkanie słuchaczy z przedstawicielami Fundacji DKMS, którego celem było zapoznanie policjantów z problematyką walki z białaczką. Wielkim sukcesem tego spotkania było to, że 179 osób, w tym kadra i słuchacze CSP, zdecydowały się dołączyć do ogólnoświatowej bazy i tym samym - w razie potrzeby i zgodności - być dla kogoś szansą na życie.

Rejestracja poległa na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu materiału genetycznego z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka. W czasie spotkania szczególne zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła procedura wstępnej kwalifikacji potencjalnego dawcy, a także metody pobierania komórek macierzystych od dawców faktycznych.

Koordynatorem przedsięwzięcia ze strony Centrum Szkolenia Policji był podkom. Marek Rynkiewicz z Zakładu Techniki Operacyjnej. Sukcesu akcji nie byłoby bez pomocy policjantów Wydziału Dowodzenia CSP oraz wolontariuszy- f unkcjonariuszy: sierż. szt. Kingi Kupiec KPP Kazimierza Wielka, sierż. szt. Michała Wójcika KPP Kazimierza Wielka, mł. asp. Dawida Malinowskiego KPP Myślenice, Kseni Nowak, a także pracowników Fundacji DKMS: Kornelii Zdolskiej i Dagmary Tomeczek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tego spotkania.

(CSP w Legionowie / sc )

  • funkcjonariusz mówi na mównicy, obok stoją dwie kobiety
  • słuchacze podczas pobierania próbek szpiku
  • policjant rejestruje się do oddania próbki szpiku
  • funkcjonariusze rejestrują się do oddania próbki szpiku
  • kobieta tłumaczy jak poprawnie wypełnić wniosek o rejestrację
  • policjanci siedzą w ławkach
Powrót na górę strony