Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Policja i INTERPOL zacieśniają współpracę w walce z cyberprzestępczością

Data publikacji 07.12.2021

Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej był gospodarzem spotkania z Panem Craigiem Jonesem - Szefem Dyrektoriatu ds. Cyberprzestępczości Departamentu ds. Działań Policyjnych. Celem wydarzenia było wzmocnienie współpracy polskiej Policji i INTERPOLU w zwalczaniu cyberzagrożeń.

Podczas spotkania, które miało miejsce w dniu 6 grudnia 2021 roku w Komendzie Głównej Policji uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na fakt, że cyberprzestępczość jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów przestępczości, który wymaga szczególnej uważności i zaadresowania ze strony organów ścigania.

Odpowiedzią polskiej Policji na zagrożenia wywodzące się z rzeczywistości cyfrowej jest wdrażany obecnie projekt ustanowienia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Podczas spotkania nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz towarzyszący mu insp. Adam Cieślak, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych związanych z planowanym utworzeniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) zaprezentowali fundamenty nowego przedsięwzięcia, podkreślając, że zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego stanowi jeden z priorytetów polskiej Policji. Obie strony zgodziły się co do tego, że cyberprzestępczość zalicza się do kluczowych wyzwań stojących przed siłami policji na całym świecie, które – jeśli chcą być skuteczne – muszą nieustannie doskonalić narzędzia i metody walki z cyberprzestępcami.

Rozmówcy nawiązali do niedawno zakończonego Zgromadzenia Ogólnego INTERPOLu w Turcji, podczas którego delegaci przyjęli rezolucję dotyczącą zwalczania globalnych zagrożeń cyberprzestępczości za pomocą kanału INTERPOLU. Pan Dyrektor Craig Jones przybliżył uczestnikom najważniejsze założenia strategii INTERPOLU na lata 2022-2025 w walce z cyberprzestępczością, która najpełniej wyraża się w zdaniu: „(…) to reduce the global impact of cybercrime and protect communities for a safer world (tłumaczenie: ograniczenie globalnego wpływu cyberprzestępczości oraz ochrona społeczności dla zapewnienia bezpieczniejszego świata).

Obie strony zapewniły o swojej gotowości do współpracy, wymiany doświadczeń oraz woli podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz budowy i wzmacniania bezpieczeństwa cyfrowego.

Dobre i bliskie relacje z INTERPOLEM oraz ważnymi partnerami na świecie, a także nowy, wysokospecjalistyczny podmiot kształtujący się obecnie w strukturze organizacyjnej polskiej Policji, to poważny atut w walce z wszelkimi rodzajami bezprawnych działań w cyberprzestrzeni.

Oprócz nadinsp. Pawła Dobrodzieja oraz insp. Adama Cieślaka w spotkaniu z przedstawicielem Interpolu uczestniczyli Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, insp. Paulina Filipowiak oraz kom. Marcin Bednarz – Oficer Łącznikowy J – CAT, Polskie Biuro Łącznikowe przy Europolu.

(BMWP KGP)

  • Z lewej strony za stołem siedzi troje oficerów Policji, na przeciwko nich dwóch mężczyzn w garniturach. Wszyscy mają na twarzach założone maseczki. Z tyłu widoczne są flagi Polski i Unii Europejskiej a nad nimi wisi godło Polski
  • Mężczyzna w garniturze siedzi a stołem, na twarzy ma maseczkę. Przed nim znajduje się tabliczka z napisem: Craige Jonesem - Szef Dyrektoriatu ds. Cyberprzestępczości Departamentu ds. Działań Policyjnych INTERPOLU
  • Policjant i policjantka - oficerowie Policji - siedzą za stołem, na twarzach mają maseczki
  • Troje siedzących za stołami umundurowanych oficerów Policji w maseczkach na twarzach
  • Umundurowany oficer Policji i mężczyzna w garniturze pozują do zdjęcia. Za nimi znajdują się flagi Polski i Unii Europejskiej oraz wisi godło Polski
  • Umundurowany oficer Policji i stojący przy nim mężczyzna w garniturze trzymają pamiątkową tabliczkę. Obaj mężczyźni mają maseczki na twarzach. Za nimi znajdują się flagi Polski i Unii Europejskiej i wisi godło Polski
Powrót na górę strony