Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie Posterunku w Prochowicach - pierwszej w Polsce modułowej jednostki Policji

Data publikacji 07.12.2021

Posterunek Policji w Prochowicach w powiecie legnickim to pionierska na skalę Polski inwestycja w formie budownictwa modułowego 3d, która w przypadku sprawdzenia się, będzie rozwiązaniem prekursorskim dla następnych tego typu obiektów. Dziś, w spotkaniu połączonym z uroczystym otwarciem jednostki oprócz kierownictwa Policji, udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz duchowieństwa.

Uroczyste spotkanie z okazji otwarcia Posterunku w Prochowicach odbyło się 7 grudnia 2021 roku przy udziale reprezentującego Komendanta Głównego Policji Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji insp. Andrzeja Kropiwiec, Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Roberta Frąckowiaka, który nadzorował proces budowy posterunku z ramienia kierownictwa dolnośląskiej komendy, Zastępców Komendantów Wojewódzkich Policji do Spraw Logistyki z terenu kraju, Zastępców Komendantów Szkół Policji z terenu kraju, Kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Dyrektora Centrum Usług Logistycznych Komendy Głównej Policji Pani Emilii Sadowskiej, Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy podinsp. Zbigniewa Kopij oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podinsp. Dariusza Antoniszyna wraz Zastępcą – Panią Martą Zajdą oraz pracownikami wydziału, a także przedstawiciela policyjnych związków zawodowych asp. szt. Piotra Malona. Swoją obecnością uroczystość uświetniła również senator Izby Wyższej Polskiego Parlamentu Pani Dorota Czudowska, a także II Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz samorządowych oraz duchowieństwa, Państwowej Straży Pożarnej, lokalnych urzędów oraz firmy, która wykonała inwestycję.

Koncepcja inwestycji, z ramienia Policji realizowana była od początku przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego tego obiektu. Zakładała ona budowę nowego posterunku, rozplanowanego według przepisów i wytycznych określonych w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”. W ramach realizacji pilotażowego projektu prowadzone były konsultacje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w zakresie technologii modułowej.

Całe zamierzenie zaplanowane zostało w technologii budownictwa modułowego 3d. To pionierska na skalę Polski inwestycja, która w przypadku sprawdzenia się, będzie rozwiązaniem prekursorskim dla następnych tego typu obiektów. W aranżacji zabudowy zaplanowano też dogodny dojazd samochodem, jak również miejsca parkingowe dla pojazdów służbowych i interesantów. Realizacja poza budynkiem administracyjnym obejmowała posadowienie budynku garażowo-magazynowego wykonanego również w technologii modułowej oraz zagospodarowanie terenu.

Bezpośrednio po wejściu do budynku znajduje się pomieszczenie dla oczekujących interesantów, pokój kierownika oddzielony sekretariatem oraz sala dla funkcjonariuszy odprawiających się do służby. Każdy z mundurowych zajmie miejsce w jednym z trzech pokoi biurowych przeznaczonych nie tylko do sporządzania dokumentacji podczas służby, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, którzy będą informować o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia. Policjanci będą mieli do dyspozycji dwie szatnie oraz pomieszczenie socjalne.

Wartość całego przedsięwzięcia to kwota 3.470.029,40 zł, z czego blisko 500 tys. pochodzi z dofinansowania gminy Prochowice.

Posterunek Policji mieści się przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Prochowicach.

nadkom. Kamil Rynkiewicz
Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

 • policjanci nowo otwartego komisariatu podczas apelu inaugurającego
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu przekazuje klucz nowemu komendantowi posterunku
 • okolicznościowe przemówienia podczas otwarcia Posterunku Policji
 • okolicznościowe przemówienia podczas otwarcia Posterunku Policji
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu odpiera pamiątkowe podziękowanie
 • parking dla osób niepełnosprawnych przy posterunku policji w Prochowicach
 • pokój dzielnicowych w budynku posterunku policji w Prochowicach
 • stanowisko kierowania - dyżurka posterunku
 • sala odpraw i stół z krzesłami w budynku posterunku policji w Prochowicach
 • zaplecze socjalne w budynku posterunku policji w Prochowicach
 • stacja ładowania elektrycznych radiowozów przy posterunku policji w Prochowicach

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 40.34 MB)

Pliki do pobrania

 • 91.28 KB
  Transkrypcja do filmu
Powrót na górę strony