Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wydano książkę historyczną o Policji przeworskiej

Data publikacji 19.12.2021

Kilka dni temu światło dzienne ujrzało, wyjątkowe dla środowiska policyjnego, wydawnictwo. Jego większą część poświęcono dziejom formacji policyjnych. Powstanie książki to efekt współdziałania miejscowego samorządu, środowiska naukowego i kulturalnego regionu oraz Policji.

Powstanie wydawnictwa związane jest z Jubileuszem obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej. Jak wspominają redaktorzy w słowie wstępnym "W 2019 roku zrodził się pomysł uczczenia pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej z terenu Przeworska i okolicy, represjonowanych przez władze okupacyjne, a w szczególności wywiezionych i pomordowanych przez NKWD po wkroczeniu Armii Czerwonej."

Według inicjatorów, upamiętnienie miało mieć dwie formy: odsłonięcia tablicy z nazwiskami funkcjonariuszy, którzy zginęli w czasie II wojny światowej oraz wydania okolicznościowej publikacji. Zrealizowanie pierwszego z tych projektów przewidywane jest w przyszłym roku, projekt drugi właśnie został ukończony.

Promocja publikacji, która powstała na przestrzeni dwóch lat, miała miejsce w minioną sobotę w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Książka nosi tytuł: "Studia z dziejów miasta i powiatu przeworskiego w XX wieku". Zredagowali ją naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Szczepan Kozak i dr Arkadiusz Machniak.

Wydawnictwo zawiera siedem artykułów. Trzy z nich dotyczą historii Policji. Pierwszy w tej publikacji, pióra oficerów KWP w Rzeszowie dr Marcina Dziubaka i dr Mariusza Skiby dotyczy czasów II Rzeczypospolitej, nosi tytuł: "Policja Państwowa w powiecie przeworskim w latach 1919–1939". Dwa kolejne dotyczą losów funkcjonariuszy Policji w czasie II wojny. Dr Tomasz Bereza z IPN w Rzeszowie napisał artykuł pt." Przeworska policja i policjanci w latach wojny i okupacji (1939–1944). Zarys problematyki". Dr Irena Kozimala z Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu przedstawiła temat pt. „Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować...” Wojenne i powojenne losy funkcjonariuszy Policji Państwowej w powiecie przeworskim".

Podstawowe dane o książce.

Przeworsk. Mała Ojczyzna. Studia z dziejów miasta i powiatu przeworskiego w XX wieku., red. S. Kozak, A. Machniak, Rzeszów 2021.  Wydanie jubileuszowe z okazji 100. Rocznicy powstania Policji Państwowej 1919–2019, s. 271.

Wydawcy: Regionalne  Towarzystwa Naukowego w Przeworsku, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Bonus Liber Drukarnia i Wydawnictwo w Rzeszowie.

Link do spisu treści

 

mł.insp. dr Mariusz Skiba

Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie

Powrót na górę strony