Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

4 tys. kierowców w Małopolsce straciło czasowo prawo jazdy za złamanie limitu prędkości w obszarze zabudowanym

Data publikacji 28.12.2021

W okresie od 1 stycznia do 27 grudnia 2021 roku małopolscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 4 tys. praw jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Zima to szczególnie niebezpieczna pora roku na drogach. Często śliska i mokra nawierzchnia powoduje, że droga hamowania pojazdu znacznie się wydłuża. Dlatego należy dostosować prędkość do panujących warunków na drodze i zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu. Zbyt szybka jazda to wciąż najczęstsza przyczyna wypadków drogowych, stąd zdecydowane działania Policji mające na celu eliminowanie z dróg piratów drogowych.

Tendencję wzrostową w ilości zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym obserwujemy od kilku lat. Coraz więcej kierujących lekceważy przepisy i traci czasowo prawo jazdy. Z tej przyczyny, w 2018 roku małopolscy policjanci zatrzymali 1111 praw jazdy, w 2019 roku ta liczba wzrosła ponad dwukrotnie i wynosiła 2359. W ubiegłym roku, ponad 4000 kierowców musiało pożegnać się z prowadzeniem samochodu na 3 miesiące.

Przypominamy:

  • przekraczając dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym kierujący straci prawo jazdy na 3 miesiące;
  • jeżeli w tym okresie osoba będzie kierowała pomimo wydanego zakazu - okres zatrzymania prawa jazdy zostanie wydłużony do 6 miesięcy;
  • natomiast jeżeli dana osoba, po raz kolejny będzie kierowała pojazdem w wydłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy zostaną mu cofnięte uprawienia do kierowania pojazdami (prowadzenie pojazdu mechanicznego nie stosując się do wydanej decyzji administracyjnej).              

W 2021 roku liczba wypadków drogowych uległa zmniejszeniu o 22 zdarzenia w porównaniu do roku poprzedniego. Zmiejszyła się również liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, z 157 osób w 2020 roku do 142 w 2021 roku.

(KWP w Krakowie / sc )

Powrót na górę strony